Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Spijkenisse (Zuid-Holland)

Pagina 3 van 6 (59 resultaten)

Mevr. Anne Marie Koopman -van Kouwen

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 1

Fractievoorzitter GroenLinks Spijkenisse, gemeente Spijkenisse.

Dhr. Hein Landheer

Functie: Griffier

Hein Landheer is raadsgriffier van de gemeenteraad in Spijkenisse. De raadsgriffier geeft ondersteuning aan de gemeenteraad van Spijkenisse en de raadscommissies. Hein Landheer is als secretaris aanwezig bij alle vergaderingen, beantwoordt eventuele vragen en zoekt de ambtelijke informatie die de raad en de commissies nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Mevr. Marjolijne Lewis

Functie: RaadslidPolitiek: ONS- Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse
Coalitie, aantal zetels: 16, sinds: maart 2010

Gemeenteraadslid Marjolijne Lewis was van 2002 tot 2009 wethouder in de gemeente Spijkenisse.

Dhr. Hans Mellink

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 1


Gemeenteraadslid Hans Mellink is fractievoorzitter SP Spijkenisse, gemeente Spijkenisse.

Dhr. Jan-Willem Mijnans

Functie: WethouderPolitiek: ONS - Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse
Coalitie, aantal zetels: 16
Portefeuille: Veiligheid, Openbare werken, Volkshuisvesting

Wethouder Jan-Willem Mijnans heeft in zijn portefeuille: Beheer openbare ruimte, wonen, wijkgerichte aanpak, wijkveiligheid en verantwoordelijk voor de dierenwelzijn in de gemeente Spijkenisse.

Dhr. Edwin Montenij

Functie: RaadslidPolitiek: ONS- Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse
Coalitie, aantal zetels: 16

Mevr. Christel Mourik

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5, sinds: april 2006
Portefeuille: Sociale Zaken, Ruimtelijke ordening, Economische Zaken, Mobiliteit, Milieu


Wethouder Christel Mourik heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling en milieu, verkeer en vervoer, sociale zaken, werkgelegenheid, economische zaken, middenstandsaangelegenhedenen verantwoordelijk voor de (stads)regionale zaken in de gemeente Spijkenisse.

Wethouder Mourik is commissielid VNG 'Milieu en Mobiliteit'.

Dhr. Arno Oomen

Functie: RaadslidPolitiek: ONS - Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse
Coalitie, aantal zetels: 16

Mevr. Charlotte Pol

Functie: RaadslidPolitiek: ONS- Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse
Coalitie, aantal zetels: 16

Dhr. Joop Pol

Functie: GemeentesecretarisPolitiek: sinds: juni 2002

Joop Pol is gemeentesecretaris van de gemeente Spijkenisse. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Spijkenisse. Ook is Joop Pol algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.