Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Strijen (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 2 (19 resultaten)

Dhr. Gerāldo Janssen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: november 2006 (12 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Financiën, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Geràldo Janssen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Gezondheidszorg (Incl. decentralisatie Jeugdzorg), Sociale zaken en werkgelegenheid (Participatie), Monumentenbeleid en de Coördinatie van de 3 D’s.

Geràldo Janssen is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Strijen.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Geràldo Janssen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, grond- en eigendomszaken, Jeugd- en ouderenwerk, Welzijn, sport en cultuur, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdgezondheidszorg, Sociale zaken en werkgelegenheid, Natuur/recreatie/groenbeheer, Monumentenbeleid en verantwoordelijk voor de Onderwijs- en volwasseneneducatie / Onderwijshuisvesting in de gemeente Strijen. Geràldo Janssen is de tweede loco burgemeester van Strijen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Geraldo Janssen (CDA) 446 voorkeurstemmen.

Mevr. Paulien Tanja

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Cultuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Paulien Tanja (PvdA) heeft in haar portefeuille: Milieu, Duurzaamheid, Onderwijs en volwasseneneducatie, Jeugd en Ouderenwerk, Welzijn, Sport, Cultuur, AWBZ / WMO (incl. decentralisatie).

Paulien Tanja is de derde locoburgemeester bij de gemeente Strijen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Paulien Tanja (PvdA) 263 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2012 - heden Mevr. Paulien Tanja, Hoofdafdeling, gemeente Rotterdam2011 - 2014Mevr. Paulien Tanja, Raadslid, PvdA, gemeente Strijen

Dhr. Wilko van Tilborg

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2002 (16 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Openbare werken, Mobiliteit, Wonen en Volkshuisvesting, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Wilko van Tilborg (VVD) heeft in zijn portefeuille: Regionaal ruimtelijk beleid, Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer, Openbare werken, Gemeentelijke accommodaties, Grond en eigendomszaken.

Wilko van Tilborg is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Strijen.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Wilko van Tilborg (VVD) heeft in zijn portefeuille: Regionaal ruimtelijk beleid, Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting, Watertaken, Verkeer en vervoer, Openbare werken, Gemeentelijke accommodaties en verantwoordelijk voor het Milieubeleid in de gemeente Strijen. Wethouder Wilko van Tilborg is de eerste loco-burgemeester van de gemeente Strijen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Wilko van Tilborg lijsttrekker voor de VVD in de gemeente Strijen. Wilko van Tilborg was ook lijsttrekker voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Wilko van Tilborg (VVD) 415 voorkeurstemmen.

Dhr. Jan Waaijer

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: oktober 2016 (2 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Cultuur, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2017
Waarnemend Jan Waaijer heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken, waaronder politie en brandweer, Algemene bestuurlijke aangelegenheden, Integrale veiligheid, ontwikkelingen Havenschap Moerdijk, Drank en horeca, Voorlichting, ICT, Personeel & Organisatie en gemeentehuis, Burgerzaken, Dienstverlening, Interne en Facilitaire Zaken, Kunst, ENECO, Evides, Natuur, recreatie en groenbeheer, Economische Zaken en Coördinatie demografische ontwikkelingen.

Dhr. Henk van de Graaf

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henk van der Graaf (CDA) 16 voorkeurstemmen.

Dhr. Adrie Steenbergen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: november 2006 (12 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Adri Steenbergen is fractievoorzitter CDA Strijen, gemeente Strijen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Adrie Steenbergen (CDA) 31 voorkeurstemmen.


Mevr. Caroline Smeets

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks (2016-)
Politiek leider GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 7 maanden in dienst)

Dhr. Arjan van Steenselen

Functie: RaadslidPolitiek: SGP-ChristenUnie
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arjan van Steenselen (ChristenUnie/SGP) 80 voorkeurstemmen.

Mevr. Paulien Rijsdijk-Mudde

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Strijens Belang (2014-)
Politiek leider Strijens Belang (2014-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2014 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Paulien Rijsdijk-Mudde vervangt tijdelijk gemeenteraadslid Henk Kwakernaat.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Paulien Rijsdijk-Mudde (Strijens Belang) 106 voorkeurstemmen.

Dhr. Arnold de Man

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (8 jaar, 9 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arnold de Man (VVD) 100 voorkeurstemmen.