Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Strijen (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 2 (19 resultaten)

Dhr. Marko Does

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: juli 2017 (1 jaar, 5 maanden in dienst)

Dhr. Michiel Bourdrez

Functie: Griffier
Werkzaamheden bij de Overheid:
Michiel Bourdrez is raadsgriffier van de gemeenteraad in Strijen.

De griffier van Strijen is ook bereikbaar via: raadsgriffier@strijen.nl.

Dhr. Jan Waaijer

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: oktober 2016 (2 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Bedrijfsvoering, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Cultuur, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2016-2017
Waarnemend Jan Waaijer heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken, waaronder politie en brandweer, Algemene bestuurlijke aangelegenheden, Integrale veiligheid, ontwikkelingen Havenschap Moerdijk, Drank en horeca, Voorlichting, ICT, Personeel & Organisatie en gemeentehuis, Burgerzaken, Dienstverlening, Interne en Facilitaire Zaken, Kunst, ENECO, Evides, Natuur, recreatie en groenbeheer, Economische Zaken en Coördinatie demografische ontwikkelingen.

Dhr. Henk van de Graaf

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Henk van der Graaf (CDA) 16 voorkeurstemmen.

Dhr. Adrie Steenbergen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: november 2006 (12 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Adri Steenbergen is fractievoorzitter CDA Strijen, gemeente Strijen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Adrie Steenbergen (CDA) 31 voorkeurstemmen.


Dhr. Gerāldo Janssen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: november 2006 (12 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Financiën, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Geràldo Janssen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Gezondheidszorg (Incl. decentralisatie Jeugdzorg), Sociale zaken en werkgelegenheid (Participatie), Monumentenbeleid en de Coördinatie van de 3 D’s.

Geràldo Janssen is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Strijen.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Geràldo Janssen (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën, grond- en eigendomszaken, Jeugd- en ouderenwerk, Welzijn, sport en cultuur, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdgezondheidszorg, Sociale zaken en werkgelegenheid, Natuur/recreatie/groenbeheer, Monumentenbeleid en verantwoordelijk voor de Onderwijs- en volwasseneneducatie / Onderwijshuisvesting in de gemeente Strijen. Geràldo Janssen is de tweede loco burgemeester van Strijen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Geraldo Janssen (CDA) 446 voorkeurstemmen.

Dhr. Wout Moret

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2003 (15 jaar, 11 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Wout Moret (CDA) 63 voorkeurstemmen.

Mevr. Caroline Smeets

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GroenLinks (2016-)
Politiek leider GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 7 maanden in dienst)

Mevr. Astrid Butter

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: februari 2016 (2 jaar, 9 maanden in dienst)

Mevr. Paulien Tanja

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sport, Cultuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Paulien Tanja (PvdA) heeft in haar portefeuille: Milieu, Duurzaamheid, Onderwijs en volwasseneneducatie, Jeugd en Ouderenwerk, Welzijn, Sport, Cultuur, AWBZ / WMO (incl. decentralisatie).

Paulien Tanja is de derde locoburgemeester bij de gemeente Strijen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Paulien Tanja (PvdA) 263 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2012 - heden Mevr. Paulien Tanja, Hoofdafdeling, gemeente Rotterdam2011 - 2014Mevr. Paulien Tanja, Raadslid, PvdA, gemeente Strijen