Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Teylingen (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Bas Brekelmans

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2018)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst sinds: juli 2014 (4 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Recreatie / Toerisme, Regionale samenwerking, Belastingen, Sport, Landelijk gebied / Water / Natuur, Vergunningen, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bas Brekelmans (VVD) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Wonen, Economie, Toerisme en recreatie, Verkeer en vervoer, Sportaccomodaties, Regionale samenwerking, Vergunningen (Bouw- en Woningtoezicht), Grondzaken, Agrarische zaken, Financiën en belastingen.

Bas Brekelmans is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Bas Brekelmans (VVD) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, economie, mobiliteit, sport, organisatie en regionale samenwerking.
Aanverwant:2013 - 2014Dhr. Bas Brekelmans, Wethouder, VVD, gemeente Noordwijk2006 - 2013Dhr. Bas Brekelmans, Wethouder, VVD Lisse, gemeente Lisse

Mevr. Carla Breuer

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: september 2014 (4 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Integriteitsbeleid, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Vergunningen, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Carla Breuer (CDA) heeft in haar portefeuille: Openbare orde, veiligheid, brandweer, politie, Coördinatie handhaving, Rampenbestrijding, Communicatie incl. wijkmarkten, Representatie, Integriteit , Internationale contacten, Algemeen bestuurlijke zaken, Personeel, Evenementenvergunningen, RDOG en het Veiligheidshuis.

Coalitieperiode 2014-2018
Carla Breuer (CDA) heeft in haar portefeuille: Openbare orde, veiligheid, brandweer, politie, Coördinatie handhaving, Rampenbestrijding, Communicatie, Representatie, Integriteit, Internationale contacten, Regionale samenwerking, Algemeen bestuurlijke zaken, Personeel & Organisatie.

Carla Breuer is zowel voorzitter van het college van en wethouders (B&W) als de gemeenteraad van Teylingen.

Afspraken met de kunnen via Margret Duivenvoorden worden ingepland (telefoonnummer 140252).

Dhr. Juul Covers

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: september 2013 (5 jaar, 6 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Juul Covers is gemeentesecretaris in de gemeente Teylingen.

De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van B&W Teylingen. Ook is Juul Covers algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Het college van B&W worden in hun dagelijks werk bijgestaan en geadviseerd door deze overheidsbestuurder. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie.

Dhr. Rob ten Boden

Functie: WethouderPolitiek: Trilokaal
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2018 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Openbare werken, ICT, Bedrijfsvoering, Beheer / Onderhoud, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Rob ten Boden heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid, Milieu, Afvalverwerking, Gemeentewerf, Energietransitie, Duurzaamheidsmaatschappij, Riolering, Natuur en groen, Buitenruimte, Openbare verlichting, Waterwerken, Veerdiensten, Dienstverlening, Aan- en verkoop gemeentelijke gebouwen, Onderhoud gemeentelijke gebouwen, Bedrijfsvoering, Automatisering, Informatie- en communicatietechnologie.

Rob ten Boden is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Arno van Kempen

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Subsidies, Cultuur, Welzijn, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Arno van Kempen (D66) heeft in zijn portefeuille: Welzijn en Zorg/Wmo, Werk en inkomen, Kunst en cultuur, Monumentenzorg, Ruïne van Teylingen (project), Armoedebeleid, Jeugdhulp en jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Gehandicaptenbeleid, Bibliotheken, Vrijwilligersbeleid, Integratie statushouders, Regionaal collectief vervoer, Subsidiebeleid, Sport, Sportverenigingen, Onderwijs (huisvesting), Volwasseneducatie, Kinderopvang, Leerlingenvervoer en Lokaal gezondheidsbeleid.

Arno van Kempen is de 3e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Arno van Kempen (D66) heeft in zijn portefeuille: Welzijn en zorg, 3-D's, kunst en cultuur, milieu en duurzaamheid en dienstverlening.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arno van Kempen (D66) 25 voorkeurstemmen. 

Van 2004 tot 2007 is Arno van Kempen voorzitter van D66-afdeling Teylingen. Van 2006 tot 2008 is hij burgercommissielid D66.
Aanverwant:heden Dhr. Arno van Kempen, Directeur, gemeente Haarlemmermeer