Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Vlaardingen (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 6 (51 resultaten)

Dhr. Arnout Hoekstra

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider SP
Lijsttrekker SP (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: juni 2011 (6 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Sport, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Arnout Hoekstra (SP) heeft in zijn portefeuille: Financiën, Grondzaken, Vastgoed en Sport. Vanaf december 2016 heeft Arnout Hoekstra 'cultuur' in de portefeuille.

Arnout Hoekstra is locoburgemeester bij de gemeente Vlaardingen.

Bestuursperiode 2011-2014
Wethouder Arnout Hoekstra (SP) heeft in zijn portefeuille: Jeugd (incl. Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdzorg), Onderwijs en kinderopvang, Sport, Burgerparticipatie, Archeologie en 4e locoburgemeester van gemeente Vlaardingen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arnout Hoekstra (SP) 2511 voorkeurstemmen. 
 
Arnout Hoekstra is lid van het bestuur van de SP-afdeling Vlaardingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Arnout Hoekstra lijsttrekker voor de SP in de gemeente Vlaardingen. 

2006 - 2011
Arnout Hoekstra is gemeenteraadslid van de SP en fractievoorzitter in de gemeente Vlaardingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 is Arnout Hoekstra lijsttrekker van de SP in de gemeente Vlaardingen.
Aanverwant:2014 - 2014Dhr. Arnout Hoekstra, Raadslid, SP, gemeente Vlaardingen

Dhr. Cees Oosterom

Functie: WethouderPolitiek: Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2010 (7 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Cees Oosterom (CDA) heeft in zijn portefeuille: Sociale zaken, Jeugdbeleid / Jongerenwerk, Decentralisatie jeugdzorg, Decentralisatie participatiewet, Decentralisatie AWBZ, Wmo en zorg, Maatschappelijke opvang/noodopvang, Kunst en cultuur (tot december 2016).

Cees Oosterom is de vierde locoburgemeester bij de gemeente Vlaardingen.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Cees Oosterom (CDA) heeft in zijn portefeuille: Sociale zaken en armoedebeleid, Sociale werkvoorziening, Maatschappelijke opvang, Wmo en zorg (incl. GGD), Grondzaken en verantwoordelijk als Projectwethouder voor de Westelijke Oeververbinding in de gemeente Vlaardingen. Wethouder Oosterom is de 3e locoburgemeester van de gemeente Vlaardingen.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Cees Oosterom lijsttrekker voor het CDA in de gemeente Vlaardingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Cees Oosterom (CDA) 1323 voorkeurstemmen. 

2006 - 2007 
Cees Oosterom is CDA-wethouder, gemeente Vlaardingen


Dhr. Ruud van Harten

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie/SGP
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2011 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: FinanciënToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ruud van Harten (ChristenUnie/SGP) heeft in zijn portefeuille: Verkeer / Actieplan Mobiliteit, Blankenburgverbinding, Openbare werken, Groen, Milieu en duurzaamheid en Afvalinzameling.

Ruud van Harten is de vijfde locoburgemeester bij de gemeente Vlaardingen.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Bestuursperiode 2011-2014
Wethouder Ruud van Harten (ChristenUnie/SGP) heeft in zijn portefeuille: Verkeer, Binnenstad en markten, Financiën en verantwoordelijk voor het subsidiebeleid in de gemeente Vlaardingen. Wethouder Van Harten is de 6e locoburgemeester van de gemeente Vlaardingen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ruud van Harten (ChristenUnie/SGP) 119 voorkeurstemmen. 

Ruud van Haren was eerder meerdere jaren gemeenteraadslid.


Dhr. Bert van Nieuwenhuizen

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: januari 2017 (9 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Economische Zaken, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Bert van Nieuwenhuizen (D66) heeft in zijn portefeuille: Economische zaken en havens, Onderwijs, Personeel & organisatie. Bert van Nieuwenhuizen is wijkwethouder Vlaardingen Rivierzone.

Dhr. Hans Versluijs

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2006 (11 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Hans Versluijs (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Bouwen en wonen / Actieplan Wonen, Monumentenbeleid / archeologie, Volkshuisvesting / woonruimteverdeling, Gebiedsgericht werken, Buurten en Participatie.

Hans Versluijs is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Vlaardingen.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Hans Versluijs (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Monumentenbeleid, Volkshuisvesting en woonruimteverdeling, Rivierzone en vanuit de gemeente Vlaardingen Projectwethouder van het stadskantoor. Wethouder Versluijs is de 1e locoburgemeester van de gemeente Vlaardingen en neemt vanaf januari 2014 waar ter vervanging van burgemeester Tjerk Bruinsma.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Hans Versluijs lijsttrekker van de PvdA in de gemeente Vlaardingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Hans Versluijs (PvdA) 1410 voorkeurstemmen.

Van 1974 tot 1982 was Hans Versluijs lid van de Vlaardingse gemeenteraad (fractievoorzitter).

Mevr. Annemiek Jetten

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: januari 2017 (10 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursportefeuille 2017-2018
Burgemeester Annemiek Jetten (PvdA) heeft in haar portefeuille: Bestuurlijke coördinatie, Openbare orde en veiligheid, Integraal veiligheidsbeleid, Verkiezingen, Archief, Regionale samenwerking en Vergunningverlening bijzondere wetten.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 is Annemiek Jetten benoemd als lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal (lid van de delegatie naar het Comité van de Regio's (CvdR).

Mevr. Marion de Groot

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Fractie De Groot (2014-)
Politiek leider Fractie De Groot
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Van 28 maart 2017 tot 21 augustus 2017 wordt Marion de Groot tijdelijk als gemeenteraadslid vervangen (i.v.m. ziekte).

Tot 17 november 2014 is Marion de Groot gemeenteraadslid voor ONS Vlaardingen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Marion de Groot (ONS Vlaardingen) 210 voorkeurstemmen.

Dhr. Peter Caljé

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker D66 (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (7 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot september 2017 is raadslid Peter Caljé fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Vlaardingen. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Peter Caljé lijsttrekker van D66 in de gemeente Vlaardingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Peter Caljé (D66) 1305 voorkeurstemmen. 


Mevr. Jacky Silos-Knaap

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Lijsttrekker CDA (2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jacky Silos-Knaap (CDA) 161 voorkeurstemmen.

Dhr. Koen Kegel

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2017-)
Lijsttrekker D66 (2018)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: februari 2017 (8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2014 tot 2017 is Koen Kegel D66-fractiesecretaris.