Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Vlaardingen (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 5 (50 resultaten)

Dhr. Bart de Leede

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bart de Leede heeft in zijn portefeuille: Klimaatadaptatie, Openbare ruimte en Groen, Afvalinzameling, Participatiewet en armoedebeleid, Cultuur en Erfgoed, Evenementenstimulering, Coördinatie Omgevingswet en Biodiversiteit & dierenwelzijn.

Dhr. Frans Hoogendijk

Functie: WethouderPolitiek: ONS Vlaardingen
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, Toezicht en (integrale) handhaving, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Frans Hoogendijk heeft in zijn portefeuille: Economische zaken , Havens, Vestigingsklimaat, Personeel en organisatie, Burgerparticipatie en communicatie, Handhaving en toezicht & Stadspromotie.

Mevr. Jacky Silos-Knaap

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Jacky Silos-Knaap heeft in haar portefeuille: Zorg en ondersteuning, Jeugd, Onderwijs, Maatschappelijke participatie, Emancipatie en integratie & Maatschappelijke opvang.

Dhr. Bart Bikkers

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (6 maanden in dienst)
Portefeuille: ICT, Sport, Subsidies, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Bart Bikkers heeft in zijn portefeuille: Duurzaamheid, energietransitie en milieu, Verkeer en vervoer (Blankenburgverbinding en Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland), Sport, Dienstverlening, data en digitalisering & Europese stimuleringsfondsen.

Mevr. Annemiek Jetten

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: januari 2017 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieportefeuille 2018-2022
Annemiek Jetten (PvdA) heeft in haar portefeuille: Openbare orde, Integraal veiligheidsbeleid, Vergunningverlening bijzondere wetten, Bestuurlijke coördinatie, Regionale samenwerking (MVS en MRDH) en Archief.

Bestuursportefeuille 2017-2018
Annemiek Jetten (PvdA) heeft in haar portefeuille: Bestuurlijke coördinatie, Openbare orde en veiligheid, Integraal veiligheidsbeleid, Verkiezingen, Archief, Regionale samenwerking en Vergunningverlening bijzondere wetten.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 is Annemiek Jetten benoemd als lid van de VNG-commissie Europa en Internationaal (lid van de delegatie naar het Comité van de Regio's (CvdR).

Mevr. Stefanie Solleveld

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2016-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2014 (4 jaar, 6 maanden in dienst)

Mevr. Nel Versteeg

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)

Dhr. Bert van Nieuwenhuizen

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (8 maanden in dienst)

Mevr. Ingrid Wijker

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2002 (16 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Landelijk gebied / Water / Natuur, Economische Zaken, OnderwijsWerkzaamheden bij de Overheid:


Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ingrid Wijker (SP) 594 voorkeurstemmen. 

Ingrid Wijker was fractievoorzitter namens de SP in de gemeenteraad van Vlaardingen.

Aanverwant:2014 - heden Mevr. Ingrid Wijker, Raadslid, SP, gemeente Vlaardingen

Dhr. Wouter de Reus

Functie: RaadslidPolitiek: ChristenUnie/SGP
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juni 2018 (6 maanden in dienst)