Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Voorschoten (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 12 (118 resultaten)

Mevr. Inge Adema-Nieuwenhuizen

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider VVD
Lijsttrekker VVD (2010, 2014)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: april 2010Uit dienst sinds: mei 2017 (7 jaar, 1 maand in dienst geweest)
Portefeuille: Sociale Zaken, Cultuur, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2014-2017
Wethouder Inge Adema-Nieuwenhuizen (VVD) heeft in haar portefeuille: Economische Zaken, Centrum en Deltaplein, Werk en Inkomen, Zorg, Dienstverlening, Deregulering, Dobbewijk, Rouwkooplaan, Cultuur en cultuurhuisvesting en is plv. lid van de Veiligheidsregio Hollands-Midden (VRHM), plv. lid AB Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) en lid AB Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG).

Wethouder Inge Nieuwenhuizen is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Voorschoten.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Inge Adema-Nieuwenhuizen (VVD) heeft in haar portefeuille: Werk, welzijn en verantwoordelijk voor 'beheer omgeving' vanuit de gemeente Voorschoten.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Inge Adema-Nieuwenhuizen (VVD) 1905 voorkeurstemmen. Inge Adema-Nieuwenhuizen heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 1.971 voorkeurstemmen.Dhr. Adriaan Andringa

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Eppe Beimers

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst gegaan: mei 2014Uit dienst sinds: december 2016 (2 jaar, 6 maanden in dienst geweest)
Toelichting: Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Eppe Beimers (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën
Grondzaken en vastgoed, Verkeer en vervoer, Rijnlandroute, Ontsluiting Krimwijk, Het Knooppunt, Milieu en afvalbeleid, Sport, Vrijwilligers, Accommodaties (met uitzondering van Bibliotheek- en cultuurhuisvesting), Subsidiebeleid (onder andere -verordening) *) en lid van het AB Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Eppe beimers is de derde locoburgemeester van de gemeente Voorschoten.
Aanverwant:2013 - 2014Dhr. Eppe Beimers, Wethouder, CDA, gemeente Wassenaar2002 - 2010Dhr. Eppe Beimers, Wethouder, CDA, gemeente Leidschendam-Voorburg

Dhr. Daan Binnendijk

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst gegaan: december 2016Uit dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 6 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en VervoerToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Daan Binnendijk (CDA) heeft in zijn portefeuille: Financiën en belastingen, Grondzaken en vastgoed (w.o. Grex), Verkeer en vervoer, RijnlandRoute, 2e Ontsluiting Krimwijk, Het Knooppunt, Milieu en afvalbeleid, inclusief waterkwaliteit, klimaat en duurzaamheid en afvalinzameling en –verwerking, Sport (incl. zwembad en sportfondsen), Vrijwilligersbeleid en Accommodaties (m.u.v. bibliotheek- en cultuurhuisvesting, incl. overgang onderwijsaccommodaties).

Daan Binnendijk is de derde locoburgemeester.

Dhr. Freddy Blommers

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider ONS Voorschoten
Lijsttrekker ONS Voorschoten (2010)
Coalitie, aantal zetels: 7
In dienst gegaan: april 2010Uit dienst sinds: november 2013 (3 jaar, 7 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Sport, MobiliteitWerkzaamheden bij de Overheid:


Wethouder Freddy Blommers (ONS Voorschoten) heeft in zijn portefeuille: Financiën (belastingzaken, financieel beleid en -beheer).•Ruimtelijke ordening (structuurvisie, grote bouw- en herstructureringsprojecten, herstructurering KEEL-gebied Vlietwijk, ontwikkeling gebied woonwagenkamp Starrenburg I).•Accommodatiebeleid (Cultureel Centrum, herontwikkeling Oude Adegeesterlaan, sportaccomodaties en zwembad) •Verkeersbeleid (herontwikkeling locatie Goederaad, verkeer- en vervoerbeleid) •Groenstructuur en woningbouw (groenbeleid, volkshuisvestingsbeleid) •Grote projecten (centrumontwikkelingen, Deltaplein) en verantwoordelijk voor het Milieubeleid in de gemeente Voorschoten.

In november 2013 stapt Freddy Blommers over op D66. Freddy Blommers heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 1.932 voorkeurstemmen.

2008 - 2010
Freddy Blommers is gemeenteraadslid / fractievoorzitter ONS Voorschoten, gemeente Voorschoten.

2002 - 2008
Freddy Blommers is D66-gemeenteraadslid / fractievoorzitter, gemeente Voorschoten.     


Mevr. Saskia Boom

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Joop Bos

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. Herman Bos

Functie: RaadslidPolitiek: VVD Voorschoten

Mevr. Pauline Bouvy-Koene

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2016 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Integriteitsbeleid, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Waarnemend Bouvy-Koene heeft in haar portefeuille: Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, Burgerparticipatie, Dienstverlening en deregulering, Personeel en organisatie, ICT, Doorontwikkeling WODV, Evenementen, Communicatie en lokale omroep, Bestuurlijke en juridische zaken (inclusief beroep en bezwaar) en Straatnaamgeving.

Bestuursperiode 2016-2018
Waarnemend Bouvy-Koene heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Evenementen, Vergunningverlening, Toekomstvisie 2025, Handhavingsbeleid, Beroep en bezwaarschriften, Bestuurlijke en juridische zaken, Burgerzaken en GBA, Straatnaamgeving, Burgerparticipatie, Regionale en internationale samenwerking (incl. jumelage), Communicatie, Integriteit en bestuurscultuur.

Mevr. Bianca Bremer

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ONS Voorschoten
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst gegaan: oktober 2008Uit dienst sinds: april 2014 (5 jaar, 6 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Bianca Bremer (ONS) is fractievoorzitter ONS Voorschoten, gemeente Voorschoten.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Bianca Bremer lijsttrekker voor ONS Voorschoten.

Bianca Bremer heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010: 593 voorkeurstemmen.

Bianca Cremer is mede-oprichter van de politieke partij ONS Voorschoten.

2006 - 2008
Bianca Bremer is gemeenteraadslid VVD, gemeente Voorschoten.
Aanverwant:2014 - heden Mevr. Bianca Bremer, Wethouder, ONS Voorschoten, gemeente Voorschoten