Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Voorschoten (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 4 (31 resultaten)

Dhr. Marcel Cramwinckel

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 6 dagen in dienst)
Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening , Sport, Subsidies, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Marcel Cramwinckel heeft in zijn portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening, Grondzaken en vastgoed, Volkshuisvesting en woningbouw, Regiozaken, Sport en zwembad, Erfgoed, archeologie en monumenten, Omgevingswet en Subsidiebeleid.

Marcel Cramwinckel is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Nanning Mol

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2017 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Bibliotheek, Cultuur, Welzijn, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Nanning Mol heeft in zijn portefeuille: Economie en vestigingsklimaat, Sociale Zaken, Werk en Inkomen, Welzijn en wijkbeleid, Kunst en Cultuur, bibliotheek, Toerisme en recreatie, Vrijwilligersbeleid, Gezondheidszorg en Jeugdzorg.

Nanning Mol is de 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2017-2018
Wethouder Nanning Mol heeft in zijn portefeuille: Economische zaken w.o. marktzaken, horeca, Toerisme en recreatie, Centrum en Deltaplein, Dobbewijk, Beresteijn - nieuwbouwontwikkeling in relatie met zorgaspecten, Rouwkooplaan, Werk en Inkomen/participatie, Zorg en maatschappelijke ondersteuning, Dierenwelzijn, Dienstverlening, Deregulering, Cultuur en cultuurhuisvesting.

Nanning Mol is de eerste locoburgemeester.

Mevr. Monique Lamers

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2018 (1 jaar, 7 dagen in dienst)
Portefeuille: Beheer / Onderhoud, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Verkeer en Vervoer, Welzijn, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Monique Lamers heeft in haar portefeuille: Beheer openbare ruimte en groen, Afval en riolering, Verkeer en vervoer / geluidsscherm A4, Onderwijs en scholenhuisvesting, Duurzaamheid, milieu en energie, Kinderboerderij, Dierenwelzijn, Begraafplaatsen, Natuur en landschap.

Monique Lamers is de 2e locoburgemeester.

Mevr. Pauline Bouvy-Koene

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: VVDIn dienst sinds: september 2016 (2 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, ICT, P&O, Integriteitsbeleid, Regionale samenwerking, Juridische zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Waarnemend Bouvy-Koene heeft in haar portefeuille: Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, Burgerparticipatie, Dienstverlening en deregulering, Personeel en organisatie, ICT, Doorontwikkeling WODV, Evenementen, Communicatie en lokale omroep, Bestuurlijke en juridische zaken (inclusief beroep en bezwaar) en Straatnaamgeving.

Bestuursperiode 2016-2018
Waarnemend Bouvy-Koene heeft in haar portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Evenementen, Vergunningverlening, Toekomstvisie 2025, Handhavingsbeleid, Beroep en bezwaarschriften, Bestuurlijke en juridische zaken, Burgerzaken en GBA, Straatnaamgeving, Burgerparticipatie, Regionale en internationale samenwerking (incl. jumelage), Communicatie, Integriteit en bestuurscultuur.

Mevr. Renske Gercama

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: januari 2013 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Werkzaamheden bij de Overheid:
Renske Gercama is programmamanager WMO bij de werkorganisatie Duivenvoorde. Tevens is Renske Gercama beleidsadviseur bij de gemeente Voorschoten.

Dhr. Joop Bos

Functie: RaadslidPolitiek: GroenLinks
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Dhr. André in 't Veen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft André in 't Veen (VVD) 23 voorkeurstemmen.

Mevr. Esmée van Herk

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker Onbekend (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
Aantal stemmen: 553 in 2018In dienst sinds: maart 2013 (6 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 6 juli 2018 is Esmée van Herk raadslid voor het CDA.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Esmée van Herk lijsttrekker van het CDA bij de gemeente Voorschoten. Esmee van Herk heeft 1442 voorkeurstemmen.

Van 2013 tot 2014 was Esmée van Herk fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Voorschoten.

Dhr. Hans van der Elst

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ONS Voorschoten (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)

Mevr. Katrien van Meenen

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 2 maanden in dienst)