Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Wassenaar (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (8 resultaten)

Dhr. Leendert de Lange

Functie: BurgemeesterPolitiek: VVDIn dienst vanaf: juli 2019
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Openbare orde en Veiligheid

Mevr. Lia de Ridder

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Onderwijs, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Lia de Ridder heeft in haar portefeuille: Onderwijs, Integraal huisvestingsbeleid scholen, Duurzaamheid en klimaatbeleid, Kunst en Cultuur, Warenar complex, WMO en ouderenbeleid, Volkshuisvesting Sociaal Domein, Burgerparticipatie (inclusief communicatie) en Vrijwilligers.

Lia de Ridder is de 4e locoburgemeester.

Mevr. Caroline Klaver-Bouman

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Caroline Klaver-Bouman heeft in haar portefeuille: Economie en ondernemers, Centrumontwikkeling, Duindigt, Toerisme en strand, MRDH, N44, Rijnlandroute, Maaldrift, Wegen en verkeer, Openbaar Vervoer, Evenementen- en horecabeleid en Agrarische zaken.

Caroline Klaver-Bouman is de eerste locoburgemeester.

Dhr. Frank Koen

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst gegaan: januari 2018Uit dienst vanaf: juli 2019 (1 jaar, 6 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2018-2019
Frank Koen heeft in zijn portefeuille: Burgerzaken (GBA), Bestuurlijke zaken, Personeelszaken Gemeente Wassenaar, Openbare orde en veiligheid, Bestuur en ondersteuning en Kabinet, Vergunningverlening evenementen (APV/drank- en horecawet) en Handhaving.

Bestuursperiode 2018-2018
Frank Koen heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Evenementen, Vergunningverlening, APV, Handhavingsbeleid, Beroep en bezwaarschriften, Burgerzaken en GBA, Straatnaamgeving, P&O, Regionale en internationale samenwerking.

Mevr. Hélène Oppatja

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: november 2015 (3 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris, Hélène Oppatja, vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Woont de vergaderingen van het college bij. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle collegebesluiten namens het college van B & W Wassenaar.

Vanaf 1 januari 2013 zijn de ambtelijke organisaties van de gemeente Wassenaar en de gemeente Voorschoten samengevoegd. Hélène Oppatja is lid van de directie van de werkorganisatie Duivenvoorde; de gezamenlijke ambtelijke organisatie van de gemeente Voorschoten en Wassenaar.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hélène Oppatja was eerder programmamanager Ketensamerking arbeidsmarktregio's in samenwerking met UWV, Cendris, Divosa en VNG.

Dhr. Hubert Schokker

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, ICT, Belastingen, Sport, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hubert Schokker heeft in zijn portefeuille: Financiën, Dienstverlening (ICT/KCC/Publiekszaken), Gemeentelijke accommodaties (vastgoedbeleid), Grondexploitatie, Belastingen, Afval en riolering/Avalex & Sporthal.

Hubert Schokker is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Kees Wassenaar

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Welzijn, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kees Wassenaar heeft in zijn portefeuille: Bouwen en Wonen, Omgevingswet, Vergunningverlening/Deregulering, Groen- en Milieu Beheer/ Water/ Pact van Duivenvoorde, Erfgoedbeleid/Cultureel erfgoed, De Paauw, Ruimtelijke ordening, RO projecten (Valkenburg, Den Deijl, Haven), Begraafplaats (Persijnhof) en Dierenwelzijn.

Kees Wassenaar is de 5e locoburgemeester.

Mevr. Inge Zweerts-de Jong

Functie: WethouderPolitiek: Lokaal Wassenaar
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2014 (5 jaar, 25 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Bibliotheek, Sport, Subsidies, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Inge Zweerts de Jong (Lokaal Wassenaar) heeft in haar portefeuille: Jeugdzorg, Participatie, Welzijn en Wijken, Volksgezondheid (GGD), WODV, Diversiteit, Bibliotheek (mede in relatie tot laaggeletterdheid), Sport en Subsidiebeleid algemeen.

Inge Zweerts-de Jong is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Inge Zweerts de Jong (Passie voor Wassenaar / PvdA) heeft in haar portefeuille: Jeugdzorg, Onderwijs, Participatie/ sociale zaken, Sportbeleid, Bibliotheek, Emancipatiebeleid, Cultureel erfgoed, monumentenbeleid, beschermd stads- en dorpsgezicht.

Inge Zweerts de Jong is de derde locoburgemeester bij de gemeente Wassenaar.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Inge Zweerts-de Jong (Passie voor Wassenaar) 99 voorkeurstemmen.