Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Wassenaar (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Dhr. Freddy Blommers

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2016 (2 jaar, 1 maand in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, Bedrijfsvoering, Recreatie / Toerisme, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Freddy Blommers (D66) heeft in zijn portefeuille: Financiën/grondexploitatie, Economische zaken (toerisme, recreatie, horeca, evenementenbeleid, agrarische zaken, strand, evenementen), Dienstverlening, Communicatie (inclusief het referendum), Aanbestedingen en het Accommodatiebeleid (inclusief sportvoorzieningen).

Fred Blommers is de tweede loco-burgemeester in Wassenaar.

Dhr. Bert Doorn

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2014 (4 jaar, 21 dagen in dienst)
Portefeuille: Sociale Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Openbare werken, Mobiliteit, Welzijn, Wonen en Volkshuisvesting, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Bert Doorn (CDA) heeft in zijn portefeuille: WMO, langdurige zorg en welzijn, Volksgezondheid, Verkeer en vervoer/ RijnlandRoute, Wonen, Beheer openbare ruimte, omgevingsbeheer, Buurtverenigingen en Religieuze zaken.

Bert Doorn is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Wassenaar.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bert Doorn (CDA) 120 voorkeurstemmen. 
Aanverwant:1999 - 2009Dhr. Bert Doorn, Lid europees parlement, CDA, Europees Parlement (lijst van Nederlandse Europarlementariërs)

Dhr. Frank Koen

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: januari 2018 (5 maanden in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2018-2018
Frank Koen heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Evenementen, Vergunningverlening, APV, Handhavingsbeleid, Beroep en bezwaarschriften, Burgerzaken en GBA, Straatnaamgeving, P&O, Regionale en internationale samenwerking.

Mevr. Hélène Oppatja

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: november 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college. De gemeentesecretaris, Hélène Oppatja, vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Woont de vergaderingen van het college bij. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle collegebesluiten namens het college van B & W Wassenaar.

Vanaf 1 januari 2013 zijn de ambtelijke organisaties van de gemeente Wassenaar en de gemeente Voorschoten samengevoegd. Hélène Oppatja is lid van de directie van de werkorganisatie Duivenvoorde; de gezamenlijke ambtelijke organisatie van de gemeente Voorschoten en Wassenaar.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Hélène Oppatja was eerder programmamanager Ketensamerking arbeidsmarktregio's in samenwerking met UWV, Cendris, Divosa en VNG.

Mevr. Inge Zweerts-de Jong

Functie: WethouderPolitiek: Passie voor Wassenaar / PvdA
Coalitie
In dienst sinds: juni 2014 (4 jaar, 21 dagen in dienst)
Portefeuille: Sport, Cultuur, OnderwijsToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Inge Zweerts de Jong (Passie voor Wassenaar / PvdA) heeft in haar portefeuille: Jeugdzorg, Onderwijs, Participatie/ sociale zaken, Sportbeleid, Bibliotheek, Emancipatiebeleid, Cultureel erfgoed, monumentenbeleid, beschermd stads- en dorpsgezicht.

Inge Zweerts de Jong is de derde locoburgemeester bij de gemeente Wassenaar.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Inge Zweerts-de Jong (Passie voor Wassenaar) 99 voorkeurstemmen.