Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Wassenaar (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 4 (32 resultaten)

Dhr. Kees Wassenaar

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Vergunningen, Welzijn, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Kees Wassenaar heeft in zijn portefeuille: Bouwen en Wonen, Omgevingswet, Vergunningverlening/Deregulering, Groen- en Milieu Beheer/ Water/ Pact van Duivenvoorde, Erfgoedbeleid/Cultureel erfgoed, De Paauw, Ruimtelijke ordening, RO projecten (Valkenburg, Den Deijl, Haven), Begraafplaats (Persijnhof) en Dierenwelzijn.

Kees Wassenaar is de 5e locoburgemeester.

Dhr. Hubert Schokker

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, ICT, Belastingen, Sport, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Hubert Schokker heeft in zijn portefeuille: Financiën, Dienstverlening (ICT/KCC/Publiekszaken), Gemeentelijke accommodaties (vastgoedbeleid), Grondexploitatie, Belastingen, Afval en riolering/Avalex & Sporthal.

Hubert Schokker is de 3e locoburgemeester.

Mevr. Lia de Ridder

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Onderwijs, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Lia de Ridder heeft in haar portefeuille: Onderwijs, Integraal huisvestingsbeleid scholen, Duurzaamheid en klimaatbeleid, Kunst en Cultuur, Warenar complex, WMO en ouderenbeleid, Volkshuisvesting Sociaal Domein, Burgerparticipatie (inclusief communicatie) en Vrijwilligers.

Lia de Ridder is de 4e locoburgemeester.

Mevr. Caroline Klaver-Bouman

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: juli 2018 (11 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Landelijk gebied / Water / Natuur, Mobiliteit, Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Caroline Klaver-Bouman heeft in haar portefeuille: Economie en ondernemers, Centrumontwikkeling, Duindigt, Toerisme en strand, MRDH, N44, Rijnlandroute, Maaldrift, Wegen en verkeer, Openbaar Vervoer, Evenementen- en horecabeleid en Agrarische zaken.

Caroline Klaver-Bouman is de eerste locoburgemeester.

Mevr. Inge Zweerts-de Jong

Functie: WethouderPolitiek: Lokaal Wassenaar
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: juni 2014 (5 jaar, 25 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Bibliotheek, Sport, Subsidies, WelzijnToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Inge Zweerts de Jong (Lokaal Wassenaar) heeft in haar portefeuille: Jeugdzorg, Participatie, Welzijn en Wijken, Volksgezondheid (GGD), WODV, Diversiteit, Bibliotheek (mede in relatie tot laaggeletterdheid), Sport en Subsidiebeleid algemeen.

Inge Zweerts-de Jong is de 2e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Inge Zweerts de Jong (Passie voor Wassenaar / PvdA) heeft in haar portefeuille: Jeugdzorg, Onderwijs, Participatie/ sociale zaken, Sportbeleid, Bibliotheek, Emancipatiebeleid, Cultureel erfgoed, monumentenbeleid, beschermd stads- en dorpsgezicht.

Inge Zweerts de Jong is de derde locoburgemeester bij de gemeente Wassenaar.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Inge Zweerts-de Jong (Passie voor Wassenaar) 99 voorkeurstemmen. 

Dhr. Frank Koen

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst gegaan: januari 2018Uit dienst vanaf: juli 2019 (1 jaar, 6 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Vergunningen, Evenementen en marketing, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Bestuursperiode 2018-2019
Frank Koen heeft in zijn portefeuille: Burgerzaken (GBA), Bestuurlijke zaken, Personeelszaken Gemeente Wassenaar, Openbare orde en veiligheid, Bestuur en ondersteuning en Kabinet, Vergunningverlening evenementen (APV/drank- en horecawet) en Handhaving.

Bestuursperiode 2018-2018
Frank Koen heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Evenementen, Vergunningverlening, APV, Handhavingsbeleid, Beroep en bezwaarschriften, Burgerzaken en GBA, Straatnaamgeving, P&O, Regionale en internationale samenwerking.

Dhr. Otto Stolp

Functie: Teamleider en programmamanagerIn dienst sinds: januari 2008 (11 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Teamleider bij de werkorganisatie Duivenvoorde.Werkzaamheden bij de Overheid:
Van 2008 tot 2012 is Otto Stolp afdelingshoofd Toezicht & Handhaving / lid van de directie bij de gemeente Wassenaar.

Dhr. Ben Paulides

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar - DLW (2014-)
Politiek leider Democratische Liberalen Wassenaar - DLW
Lijsttrekker Democratische Liberalen Wassenaar - DLW (2014, 2018)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Ben Paulides is fractievoorzitter namens Democratische Liberalen Wassenaar (DLW) in de gemeenteraad van Wassenaar.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ben Paulides (DLW-Democratische Liberalen Wassenaar) 621 voorkeurstemmen. 

Ben Paulides was eerder VVD-raadslid in de gemeente Wassenaar (tot februari 2011).


Dhr. Bernard Menken

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)

Mevr. Marion Gout-van Sinderen

Functie: RaadslidPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 3 maanden in dienst)