Overheid in Zuid-Holland

Waterschap Hollandse Delta (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 6 (60 resultaten)

Dhr. Gerben Boot

Functie: Ab-lidPolitiek: Water Natuurlijk
Oppositie, aantal zetels: 3
Uit dienst sinds: maart 2015

Dhr. Arnold Bruggeman

Functie: Ab-lidPolitiek: Fractievoorzitter 50PLUS (2015-)
Politiek leider 50PLUS
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 12 maanden in dienst)

Mevr. Ingrid de Bondt

Functie: DijkgraafIn dienst gegaan: juli 2017Uit dienst sinds: februari 2019 (1 jaar, 7 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, P&O, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Juridische zakenToelichting: Bestuursperiode 2017-2019
Ingrid de Bondt heeft in haar portefeuille: Algehele organisatie, coördinatie bestuur, juridische zaken, communicatie, calamiteiten, verkiezingen, organisatieontwikkeling, representatie/pers, handhaving, vergunningverlening en externe contacten.

Dhr. Wim de Jong

Functie: Ab-lidPolitiek: SGP
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2015 (4 jaar, 0 dag in dienst)

Dhr. Pieter de Jong

Functie: HoofdafdelingIn dienst sinds: juni 2012 (6 jaar, 9 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Pieter de Jong is teamleider Bedrijfsbureau Beheer en Onderhoud bij waterschap Hollandse Delta.

Dhr. Wim de Jong

Functie: Db-lidPolitiek: SGP
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: oktober 2012Uit dienst sinds: maart 2015 (2 jaar, 5 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:

Portefeuille Waterkering:
Beheer en onderhoud, Kustbeheer, Toetsing en versterking waterkerende werken, Veiligheid buitendijks gebied, Bestrijding muskus- en beverrat en verantwoordelijk voor de Vergunningverlening taakveldoverschrijdend van het waterschap Hollandse Delta.

Aanverwant:2006 - heden Dhr. Wim de Jong, Wethouder, CDA, gemeente Werkendam2003 - 2012Dhr. Wim de Jong, Raadslid, ChristenUnie Deventer, gemeente Deventer2000 - 2014Dhr. Wim de Jong, Raadslid, CAP Bunschoten, gemeente Bunschotenheden Dhr. Wim de Jong, Directeur, gemeente Deventer

Dhr. Dirk den Otter

Functie: Ab-lidPolitiek: Categorie Bedrijven
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 2 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
  • Fractievoorzitter Categorie Bedrijven

Dhr. Gerard Doornbos

Functie: DijkgraafIn dienst sinds: maart 2019 (23 dagen in dienst)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zakenToelichting: Bestuursperiode 2019-2019
Gerard Doornbos heeft in zijn portefeuille: Bestuurlijke zaken, calamiteiten en externe contacten. Gerard Doornbos is waarnemend dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf februari 2019 is Gerard Doornbos benoemd tot tijdelijk dijkgraaf bij het waterschap Hollandse Delta.

Dhr. Brian Frowijn

Functie: Ab-lidPolitiek: Waterschapspartij Hollandse Delta
Aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2015 (3 jaar, 12 maanden in dienst)

Dhr. Jan Geluk

Functie: DijkgraafPolitiek: VVDIn dienst gegaan: juli 2005Uit dienst sinds: juli 2017 (12 jaar, 3 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Algemene en bestuurlijke zaken, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Toezicht en (integrale) handhavingToelichting: Bestuursperiode 2015-2017
Jan Geluk is portefeuillehouder: Bestuurlijke Zaken, calamiteiten, handhaving en externe contacten: algehele organisatie, coördinatie bestuur, juridische zaken, communicatie, verkiezingen en organisatieontwikkeling.

De voorzitter (Dijkgraaf) dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt hij het waterschap in en buiten rechte en is hij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2016 kondigt Jan Geluk aan dat hij media 2017 stopt als dijkgraaf.

Jan Geluk was twee perioden lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen.
Aanverwant:1998 - 2005Dhr. Jan Geluk, Lid van de 2e kamer, VVD, Tweede Kamer1987 - 1991Dhr. Jan Geluk, Statenlid, VVD Zeeland, Provincie Zeeland