Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Westvoorne (Zuid-Holland)

Statistieken gemeente Westvoorne

Oppervlakte: 9.752 ha.
Aantal zetels: 15
Aantal inwoners (actueel): 14.863
Aantal burgers gemeente aug 2020: 14.863
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 14.628
Bewonersaantal mei 2018: 14.588
Aantal inwoners januari 2017: 14.257
Aantal inwoners maart 2016: 14.188
Aantal inwoners december 2015: 14.205
Aantal inwoners maart 2015: 14.062
Aantal inwoners mei 2014: 14.013
januari 2014: 13.977
november 2013: 13.955
augustus 2013: 13.913
mei 2013: 13.920
2012: 13.953
Aantal inwoners jan 2010: 14.057
Aantal inwoners jan 2009: 14.031
Bevolking jan 2008: 14.084
Inwonersaantal 2007: 14.128
Inwonersaantal 2006: 14.224
Inwonersaantal 2005: 14.243
Inwonersaantal 2004: 14.265

Contact gemeente Westvoorne

Raadhuislaan 6, 3235 AP ROCKANJE (Postbus 550, 3235 ZH ROCKANJE)
Tel 0181-408000
E-mail: gemeente@westvoorne.nl
Website: www.westvoorne.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Gemeenteraadsverkiezingen

Politieke partij

2014

2010

2006

Partij Westvoorne

5

5

-

VVD

3

3

4

Gemeentebelangen Westvoorne

4

2

4

PvdA

1

2

4

CDA

1

2

2

D66

1

1

1

Aantal zetels gemeenteraad

15

15

15

 

Ranking langstzittende raadsleden
Inwonersbelang Westvoorne, Dhr. Bert Heijndijk: 19 jaarPartij Westvoorne, Mevr. Emma van Blom: 11 jaarPvdA, Mevr. Regina Roggeveen: 8 jaarVVD, Dhr. Jan Willem Driesprong: 3 jaarCDA, Dhr. Theo Fransman: 3 jaarGemeentebelangen Westvoorne, Mevr. Janneke Krajenbrink: 3 jaarD66, Dhr. Erik Mulder: 1 jaar

Pagina 1 van 3 (25 resultaten)

> Marktonderzoek in Westvoorne


Werkzaamheden bij de Overheid:Voer vandaag een raadpleging of marktonderzoek uit in Westvoorne. Klik rechts op de buttons voor meer informatie of neem telefonisch contact op.

Dhr. Wilbert Borgonjen

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Borgonjen heeft in zijn portefeuille: Sociaal domein, jeugdzorg, Wmo, Participatiewet, Welzijnsbeleid en vrijwilligersparticipatie, Werkgelegenheid, Jeugd- en jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Volksgezondheid, Onderwijs, incl. huisvesting, Kinderopvang en peuterspeelzalen.

Wilbert Borgonjen is de 3e locoburgemeester.

Dhr. Henk de Graad

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: oktober 2019 (1 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Toezicht en (integrale) handhaving, Verkeer en Vervoer, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Bestuursperiode 2019-2022
Wethouder Henk de Graad heeft in de portefeuille: Ruimtelijke ordening, incl. agrarische zaken, Bouw- en woningtoezicht, Grondbeleid, grondbeheer, grondexploitatie, Volkshuisvesting, Woonbedrijf, Gemeentelijke vastgoed, Verkeer en vervoer, Toerisme en recreatie, incl. marketing.

Henk de Graad is de 1e locoburgemeester in Westvoorne.

Dhr. Peter de Jong

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: augustus 2006 (14 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Bedrijfsvoering, Internationale betrekkingen / Grensoverschrijdende samenwerking, Regionale samenwerking, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Openbare orde en VeiligheidToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Peter de Jong (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Wettelijke taken , Openbare orde en veiligheid, Coördinatie van beleid, Dienstverlening en burgerzaken, Facilitaire zaken en archief, Bestuur- en kabinetszaken, Juridische zaken, Communicatie en voorlichting, Burgerinitiatief, (Inter)nationale en bestuurlijke regionale samenwerking.

Coalitieperiode 2015-2018
Peter de Jong (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Bestuursorganen inclusief bestuursondersteuning college en raad, Brandweer en crisisbeheersing, Openbare orde en veiligheid, Burgerzaken, Dienstverlening, Internationale betrekkingen, Personeel en organisatie, ICT, Bestuurlijke regionale samenwerking, Juridische zaken, bezwaar en beroep.

Bestuursperiode 2014-2015
Peter de Jong (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Bestuursorganen Bestuursondersteuning B en W / gemeenteraad, Integriteit, Brandweer en rampenbestrijding/crisisbeheersing, Openbare orde en veiligheid, Dualisme, Burgerzaken, Dienstverlening in brede zin, Internationale betrekkingen, Lijkbezorging, Bezwaarschriften en Juridische Zaken.

Coalitieperiode 2010-2014
Peter de Jong heeft in zijn portefeuille: Bestuur, dienstverlening en openbare orde, bestuursorganen, samenwerking, brandweer, openbare orde en verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente Westvoorne.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Peter de Jong is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Westvoorne. Burgemeester Peter de Jong is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Aanverwant:2005 - 2010Dhr. Peter de Jong, Raadslid, CDA Voorschoten, gemeente Voorschoten

Mevr. Jorriena de Jongh

Functie: WethouderPolitiek: Gemeentebelangen Westvoorne
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, ICT, P&O, Bibliotheek, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder De Jongh heeft in haar portefeuille: Financieel beleid en instrumentarium, Informatisering en automatisering, Inkoop en aanbestedingen, Personeel en organisatie, Werkorganisatie Voorne, Kunst, cultuur en bibliotheek, Sport, incl. accommodaties en verenigingen & Nutsbedrijven.

Jorrriena de Jongh is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Ronald de Vries

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2004 (17 jaar, 3 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Raadsgriffier Gemeenteraad Westvoorne.

Dhr. Jan Willem Driesprong

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter VVD (2018-2019)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 19 dagen in dienst)

Dhr. Theo Fransman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 19 dagen in dienst)

Dhr. Nico Groenewegen

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (3 jaar, 19 dagen in dienst)

Dhr. Bert Heijndijk

Functie: RaadslidPolitiek: Lijsttrekker Inwonersbelang Westvoorne (2014)
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (11 jaar, 1 maand in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Tot 15 mei 2016 is Bert Heijndijk raadslid voor Gemeentebelangen Westvoorne (GBW).
             
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft GBW-lijsttrekker Bert Heijndijk 629 voorkeurstemmen.

Bert Heijndijk is fractievoorzitter Gemeentebelangen Westvoorne, gemeente Westvoorne.

Vanaf december 2006 vervangt Bert Heijndijk tijdelijk Johan Rehorst (i.v.m. ziekte).