Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Westvoorne (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 1 (4 resultaten)

Dhr. Rob Beek

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: februari 2016 (2 jaar, 2 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college in Westvoorne. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Woont de vergaderingen van het college bij. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle collegebesluiten namens het college van B & W Westvoorne.

Mevr. Paméla Blok-van Werkhoven

Functie: WethouderPolitiek: Inwonersbelang Westvoorne
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2015 (2 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Recreatie / Toerisme, Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Verkeer en Vervoer, Welzijn, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Pamela Blok (Inwonersbelang Westvoorne) heeft in haar portefeuille: Toerisme, Sport en Recreatie, Beheer en onderhoud buitenruimte, Beheer en exploitatie (sport)accommodaties, Verkeer & Vervoer, Inwonerszaken (o.a. Zorg/lnkomen / Onderwijsbeleid / Subsidies / Jeugd / Sport / Vrijwilligers / Kunst / Gezondheid / Ouderen / Kinderenopvang).

Pamela Blok-van Werkhoven is de tweede locoburgemeester bij de gemeente.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 13 mei 2016 is Pamelo Blok wethouder voor Gemeentebelangen Westvoorne (GBW).

Dhr. Peter de Jong

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: juni 2006 (11 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, BedrijfsvoeringToelichting: Coalitieperiode 2015-2018
Burgemeester Peter de Jong (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Bestuursorganen – inclusief bestuursondersteuning college en raad, Brandweer en crisisbeheersing, Openbare orde en veiligheid, Burgerzaken, Dienstverlening, Internationale betrekkingen, Personeel en organisatie, ICT, Bestuurlijke regionale samenwerking, Juridische zaken, bezwaar en beroep.

Bestuursperiode 2014-2015
Burgemeester Peter de Jong (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Bestuursorganen Bestuursondersteuning B en W / gemeenteraad, Integriteit, Brandweer en rampenbestrijding/crisisbeheersing, Openbare orde en veiligheid, Dualisme, Burgerzaken, Dienstverlening in brede zin, Internationale betrekkingen, Lijkbezorging, Bezwaarschriften en Juridische Zaken.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Peter de Jong heeft in zijn portefeuille: Bestuur, dienstverlening en openbare orde, bestuursorganen, samenwerking, brandweer, openbare orde en verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente Westvoorne.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Peter de Jong is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Westvoorne. Burgemeester Peter de Jong is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Aanverwant:2005 - 2010Dhr. Peter de Jong, Raadslid, CDA Voorschoten, gemeente Voorschoten

Dhr. Bert van der Meij

Functie: WethouderPolitiek: Partij Westvoorne
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening , Milieu / Duurzaamheid / Afval, Onderwijs, Wonen en Volkshuisvesting, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2015-2018
Wethouder Bert van der Meij (Partij Westvoorne) heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Milieu en duurzaamheid, Woonbedrijf, Financiën en grondexploitatie, Economische zaken, Onderwijshuisvesting, Burgerparticipatie en communicatie.

Bestuursperiode 2014-2015
Wethouder Bert van der Meij (Partij Westvoorne) heeft in zijn portefeuille: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Energiebeleid, Landschappelijke- en gebiedsontwikkeling, Pijler Groen MRDH, Koepelschap, Recreatieschap, krekenplan, groenstructuurplan VP, Grondexploitatie, VTH en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), Woonbedrijf, Onderwijshuisvesting, Burgerparticipatie en communicatie, Dorpsvernieuwing, Opbrengst bouwvergunningen, Havenbedrijf, Uitvoering glasproject, Project Drenkeling en Exploitatie woonwagencentrum.

Bert van der Meij is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Westvoorne.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Bert van der Meij (Partij Westvoorne: PW) 22 voorkeurstemmen.