Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Westvoorne (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 6 (54 resultaten)

Dhr. Rob Beek

Functie: GemeentesecretarisIn dienst sinds: februari 2016 (1 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: P&O, BedrijfsvoeringToelichting: De gemeentesecretaris heeft de algehele leiding over het ambtelijk apparaat. En is tevens de eerste raadsman van de burgemeester en het college in Westvoorne. De gemeentesecretaris vormt hierdoor de schakel tussen de ambtenaren en het bestuur. Woont de vergaderingen van het college bij. Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris alle collegebesluiten namens het college van B & W Westvoorne.

Dhr. Piet Beukelman

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 25 dagen in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Piet Beukelman was acht jaar lid van het CDA-bestuur in Westvoorne.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Piet Beukelman (CDA) 97 voorkeurstemmen.

Mevr. Paméla Blok-van Werkhoven

Functie: WethouderPolitiek: Inwonersbelang Westvoorne
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: juni 2015 (2 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Infrastructuur, Recreatie / Toerisme, Sociale Zaken, Sport, Cultuur, Verkeer en Vervoer, Welzijn, OnderwijsToelichting: Bestuursperiode 2015-2018
Wethouder Pamela Blok (Inwonersbelang Westvoorne) heeft in haar portefeuille: Toerisme, Sport en Recreatie, Beheer en onderhoud buitenruimte, Beheer en exploitatie (sport)accommodaties, Verkeer & Vervoer, Inwonerszaken (o.a. Zorg/lnkomen / Onderwijsbeleid / Subsidies / Jeugd / Sport / Vrijwilligers / Kunst / Gezondheid / Ouderen / Kinderenopvang).

Pamela Blok-van Werkhoven is de tweede locoburgemeester bij de gemeente.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Tot 13 mei 2016 is Pamelo Blok wethouder voor Gemeentebelangen Westvoorne (GBW).

Dhr. Henk Bos

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA WestvoorneIn dienst gegaan: maart 1992Uit dienst sinds: maart 2002 (10 jaar, 2 dagen in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Henk Bos is fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Westvoorne.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Henk Bos, Raadslid, Wakker Emmen, gemeente Emmen

Dhr. Gerrit Bussink

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA Westvoorne
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: oktober 2012 (2 jaar, 7 maanden in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Bussink is fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Westvoorne.


Dhr. Peter de Jong

Functie: BurgemeesterPolitiek: PvdAIn dienst sinds: juni 2006 (11 jaar, 7 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, BedrijfsvoeringToelichting: Coalitieperiode 2015-2018
Burgemeester Peter de Jong (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Bestuursorganen – inclusief bestuursondersteuning college en raad, Brandweer en crisisbeheersing, Openbare orde en veiligheid, Burgerzaken, Dienstverlening, Internationale betrekkingen, Personeel en organisatie, ICT, Bestuurlijke regionale samenwerking, Juridische zaken, bezwaar en beroep.

Bestuursperiode 2014-2015
Burgemeester Peter de Jong (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Bestuursorganen Bestuursondersteuning B en W / gemeenteraad, Integriteit, Brandweer en rampenbestrijding/crisisbeheersing, Openbare orde en veiligheid, Dualisme, Burgerzaken, Dienstverlening in brede zin, Internationale betrekkingen, Lijkbezorging, Bezwaarschriften en Juridische Zaken.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Peter de Jong heeft in zijn portefeuille: Bestuur, dienstverlening en openbare orde, bestuursorganen, samenwerking, brandweer, openbare orde en verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente Westvoorne.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Peter de Jong is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Westvoorne. Burgemeester Peter de Jong is voorzitter van de gemeenteraad, presidium en van het college van B & W.
Aanverwant:2005 - 2010Dhr. Peter de Jong, Raadslid, CDA Voorschoten, gemeente Voorschoten

Dhr. Kees Jan de Vet

Functie: Waarnemend burgemeesterPolitiek: CDAIn dienst gegaan: januari 1997Uit dienst sinds: augustus 1997 (7 maanden in dienst geweest)
Toelichting: In Oostvoorne.Aanverwant:2008 - heden Dhr. Kees Jan de Vet, Voorzitter, VNG-bestuur (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)1997 - 2008Dhr. Kees Jan de Vet, Burgemeester, gemeente Leusden

Dhr. Ronald de Vries

Functie: GriffierIn dienst sinds: januari 2004 (14 jaar, 23 dagen in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Raadsgriffier Gemeenteraad Westvoorne.

Dhr. Ruud Dukker

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: maart 2014 (4 jaar, 25 dagen in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:


Gemeenteraadslid Ruud Dukker is fractievoorzitter namens de VVD in de gemeenteraad van Westvoorne. Van 2006 tot 2010 was Ruud Dukker lid van de steunfractie.


Mevr. Barbara Geers-van Wijk

Functie: WethouderPolitiek: PvdA Westvoorne
Coalitie
Uit dienst sinds: januari 2009