Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Westvoorne (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 3 (25 resultaten)

Dhr. Wilbert Borgonjen

Functie: WethouderIn dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 18 dagen in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Sociale Zaken, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Borgonjen heeft in zijn portefeuille: Sociaal domein, jeugdzorg, Wmo, Participatiewet, Welzijnsbeleid en vrijwilligersparticipatie, Werkgelegenheid, Jeugd- en jongerenbeleid, Ouderenbeleid, Volksgezondheid, Onderwijs, incl. huisvesting, Kinderopvang en peuterspeelzalen.

Wilbert Borgonjen is de 3e locoburgemeester.

Mevr. Marja Roza-de Pijper

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 18 dagen in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Verkeer en Vervoer, Wonen en Volkshuisvesting, Evenementen en marketingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Roza-de Pijper heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening, incl. agrarische zaken, Bouw- en woningtoezicht, Grondbeleid, grondbeheer, grondexploitaties, Volkshuisvesting, Woonbedrijf, Gemeentelijk vastgoed, Verkeer en vervoer, Toerisme / recreatie, incl. marketing.

Marja Roza-de Pijper is de 1e locoburgemeester.

Mevr. Lies van der Pol

Functie: WethouderPolitiek: D66
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 18 dagen in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Beheer / Onderhoud, Landelijk gebied / Water / Natuur, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Monumentaal erfgoed, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Liesbeth van der Pol heeft in haar portefeuille: Economische zaken, Burgerparticipatie, Beheer buitenruimte en groenvoorziening, Natuurbeheer, Riolering en zuiveringschap, Huisvuilinzameling en afvalstoffenbeleid, Milieu, innovatie en duurzaamheid, Waterbeheersing en klimaatadaptatie, Musea, monumenten en erfgoed.

Liesbeth van der Pol is de 4e locoburgemeester.

Mevr. Jorriena de Jongh

Functie: WethouderIn dienst sinds: mei 2018 (1 jaar, 18 dagen in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Financiën, ICT, P&O, Bibliotheek, CultuurToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder De Jongh heeft in haar portefeuille: Financieel beleid en instrumentarium, Informatisering en automatisering, Inkoop en aanbestedingen, Personeel en organisatie, Werkorganisatie Voorne, Kunst, cultuur en bibliotheek, Sport, incl. accommodaties en verenigingen & Nutsbedrijven.

Jorrriena de Jongh is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Piet Kraaijenbrink

Functie: RaadslidPolitiek: Gemeentebelangen Westvoorne
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Mevr. Regina Roggeveen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter PvdA (2014-)
Politiek leider PvdA
Lijsttrekker PvdA (2014)
Oppositie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: november 2012 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Regina Roggeveen lijsttrekker van de PvdA in de gemeente Westvoorne. Regina Roggeveen-Visscher heeft 246 voorkeurstemmen.

Dhr. Jeroen Noordermeer

Functie: RaadslidPolitiek: Partij Westvoorne
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2010 (9 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Jeroen Noordermeer (Partij Westvoorne: PW) 272 voorkeurstemmen.

Dhr. Hans Hueting

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter D66 (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Theo Fransman

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2018-)
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (1 jaar, 1 maand in dienst)

Dhr. Wim Sjoukes

Functie: RaadslidPolitiek: Inwonersbelang Westvoorne
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2002 (17 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Tot 15 mei 2016 is Wim Sjoukes gemeenteraadslid voor de politieke partij ' Gemeentebelangen Westvoorne (GBW)'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Wim Sjoukes (Gemeentebelangen Westvoorne) 210 voorkeurstemmen.