Overheid in Zuid-Holland

Zoekresultaten voor Floris Schoonderwoerd

Pagina 1 van 1 (1 resultaat)

Dhr. Floris Schoonderwoerd

Gemeente: Kaag en BraassemFunctie: WethouderPolitiek: Politiek leider PRO Kaag en Braassem
Lijsttrekker PRO Kaag en Braassem (2014)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2009 (11 jaar, 6 maanden in dienst)
Portefeuille: Jongeren / Jeugdzorg, Ruimtelijke ordening , Sociale Zaken, Sport, Welzijn, Onderwijs, Wonen en Volkshuisvesting, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO Kaag en Braassem) heeft in zijn portefeuille: Coördinerend wethouder sociaal domein, Driemaster, Inkoop en aanbesteding (beleidsontwikkeling en koers), Jeugd (inclusief jeugdzorg), Maatschappelijke agenda, Onderwijs en onderwijshuisvesting, Omgevingswet en Omgevingsvisie (incl. Hart van Holland), Sport en bewegen & Wonen (inclusief bijzondere doelgroepen, statushouders en arbeidsmigranten).

Floris Schoonderwoerd is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO Kaag en Braassem) heeft in zijn portefeuille: Wonen, zorg, welzijn en vervoer, economie en werk, coördinerend wethouder 3 decentralisaties en Maatschappelijke Agenda, Kernen in hun Kracht; herijking MRSV en onderwijshuisvesting.

Floris Schoonderwoerd is de eerste locoburgemeester bij de gemeente Kaag en Braassem.

Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Floris Schoonderwoerd (PvdA) heeft in zijn portefeuille: Samenlevingszaken (Wmo, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, etc.), Dienstverlening Algemeen en in de Kernen, Burgerparticipatie, Communicatie en verantwoordelijk voor de Harmonisatie van het Subsidiebeleid in de gemeente Kaag en Braassem.
Werkzaamheden bij de Overheid:
In 2017 is wethouder Floris Schoonderwoerd genomineerd voor Beste Bestuurder van een kleine gemeente (aantal inwoners <30.000 inwoners, Binnenlands Bestuur).

In 2016 is Floris Schoonderwoerd benoemd tot 3e Beste Jonge Bestuurder (<40 jaar) in Nederland 2016 (Binnenlands Bestuur). Floris Schoonderwoerd is genomineerd voor Jonge Bestuurder 2015 (onder 40 jaar, Binnenlands Bestuur).
           
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Floris Schoonderwoerd lijsttrekker van PRO Kaag en Braassem. Hij heeft 1656 voorkeurstemmen.

Floris Schoonderwoerd was eerder gemeenteraadslid (fractievoorzitter).