Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Zoeterwoude (Zuid-Holland)

Statistieken gemeente Zoeterwoude

Oppervlakte: 2.191 ha.
Aantal zetels: 13
Aantal inwoners (actueel): 8.451
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 8.451
Bewonersaantal mei 2018: 8.381
Aantal inwoners januari 2017: 8.367
Aantal inwoners maart 2016: 8.178
Aantal inwoners december 2015: 8.122
Aantal inwoners maart 2015: 8.113
Aantal inwoners mei 2014: 8.088
januari 2014: 8.089
november 2013: 8.075
augustus 2013: 8.069
mei 2013: 8.063
2012: 8.118
Aantal inwoners jan 2010: 8.118
Aantal inwoners jan 2009: 8.193
Bevolking jan 2008: 8.303
Inwonersaantal 2007: 8.400
Inwonersaantal 2006: 8.501
Inwonersaantal 2005: 8.509
Inwonersaantal 2004: 8.526

Contact gemeente Zoeterwoude

Noordbuurtseweg 27, 2381 ET ZOETERWOUDE (Postbus 34, 2380 AA ZOETERWOUDE)
Tel 071-5806300
E-mail: gemeente@zoeterwoude.nl
Website: www.zoeterwoude.nl

+ meer informatie (aantal zetels en ranking)

Wilt u marktonderzoek doen in Zoeterwoude of een lokaal burgerparticipatietraject opstarten in de gemeente Zoeterwoude, ga naar https://www.toponderzoek.com en plan een vrijblijvend gesprek (via 'contact') in rondom de burgerparticipatiemogelijkheden, waaronder in de vorm van een Tip-burgerpanel, gemeenschapspanel of Burgerparticipatietool.

Gemeenteraadsverkiezingen

Politieke partij

2014

2010

2006

2002

1998

1994

CDA

5

6

6

7

6

5

Progressief Zoeterwoude*

6

5

5

4

4

5

VVD

2

2

2

2

3

3

Aantal zetels gemeenteraad

13

13

13

13

13

13

 

Ranking langstzittende raadsleden
VVD, Dhr. Mathieu Paardekooper: 10 jaarProgressief Zoeterwoude, Mevr. Corry Rietdijk: 10 jaarSenioren Belangen Zoeterwoude, Mevr. Thea van der Kooi-van den Kolk: 8 jaarCDA, Dhr. Arjan Bakx: 6 jaar

Pagina 1 van 3 (22 resultaten)

> Marktonderzoek in Zoeterwoude


Werkzaamheden bij de Overheid:Voer vandaag een raadpleging of marktonderzoek uit in Zoeterwoude. Klik rechts op de buttons voor meer informatie of neem telefonisch contact op.

Dhr. Arjan Bakx

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arjan Bakx (CDA) 109 voorkeurstemmen.

Mevr. Liesbeth Bloemen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst gegaan: juni 2004Uit dienst vanaf: oktober 2020 (16 jaar, 4 maanden in dienst geweest)
Portefeuille: Accomodaties, Bedrijfsvoering, Integriteitsbeleid, Jongeren / Jeugdzorg, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Bestuursperiode 2018-2020
Burgemeester Liesbeth Bloemen (CDA) heeft in haar portefeuille: Ambassadeur van Zoeterwoude, Algemene en Bestuurlijke Zaken, Bestuur en Dienstverlening, Openbare Orde en Veiligheid, Jeugd, Afval, RDOG, GHOR, Onderwijs, Gemeentelijke gebouwen en accommodaties, Jumelage / werkgroep Osieczna, Handhaving en Bedrijfsvoering.

Coalitieperiode 2014-2018
Liesbeth Bloemen (CDA) heeft in haar portefeuille: Ambassadeur van Zoeterwoude, Algemene en Bestuurlijke Zaken, Openbare orde en veiligheid, Politie, Brandweer, Ghor, Communicatie en voorlichting, Personeel en organisatie, Automatisering, Juridische Zaken en archief, Jeugd, Volksgezondheid, Onderwijs, Afvalbeleid, Grondbeleid en gemeentelijke gebouwen, Jumelage/ werkgroep Osieczna en de Handhavingstaken.

Coalitieperiode 2010-2014
Liesbeth Bloemen (CDA) heeft in haar portefeuille: Ambassadeur van Zoeterwoude, Algemene en Bestuurlijke Zaken, Openbare orde en veiligheid, Politie, Brandweer, Ghor, Communicatie en Voorlichting, Personeel en Organisatie/facilitaire diensten, Automatisering, Juridische Zaken en Archief, Jeugd, Volksgezondheid, Onderwijs, Jumelage/ werkgroep Osieczna, handhavingstaken, Sociale Zaken, werkgelegenheid en vanuit de gemeente Zoeterwoude verantwoordelijk voor het Vluchtelingenbeleid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Liesbeth Bloemen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Zoeterwoude.

In januari 2020 geeft Liesbeth Bloemen aan dat ze op 3 oktober 2020 stopt met het burgemeesterschap.

Burgemeester Liesbeth Bloemen was voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van Servicepunt71.
Aanverwant:1994 - 1994Mevr. Liesbeth Bloemen, Lid van de 2e kamer, CDA, Tweede Kamer1989 - 1996Mevr. Liesbeth Bloemen, Hoofdafdeling, gemeente Enschede1987 - 1989Mevr. Liesbeth Bloemen, Kabinetschef, Provincie Fryslân

Dhr. Ruud Bouter

Functie: WethouderPolitiek: Progressief Zoeterwoude
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2018 (2 jaar, 4 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ruud Bouter heeft in zijn portefeuille: Regio, Groene leefomgeving, Verkeer, Vervoer en Waterstaat, Cultuur, Sport en Recreatie, Welzijn, WMO en Ouderenbeleid, Duurzaamheid, milieu en energietransitie. Projecten: gebiedsvisie Voorzieningen Zoeterwoude-Rijndijk en de uitvoering sportmotie i.c.m. nieuwbouw/renovatie Klaverhal.

Ruud Bouter is de 2e locoburgemeester.

Mevr. Gerrie Buijs

Functie: GriffierIn dienst sinds: mei 2010 (10 jaar, 4 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:

 

Raadsgriffier gemeenteraad Zoeterwoude. 


Mevr. Astrid Coene-Beereboom

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Astrid Coene-Beereboom (CDA) 176 voorkeurstemmen.

Mevr. Eva Geert de Bruyker

Functie: RaadslidPolitiek: Progressief Zoeterwoude
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2018 (2 jaar, 4 maanden in dienst)

Dhr. Ton de Gans

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Ruimtelijke ordening , Communicatie / PR / (city-)marketing / Representatie, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ton de Gans (CDA) heeft in zijn portefeuille: Communicatie & Participatie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie, Financiën. Projecten: Klimaatbestendig Rijndijk en Natuurlijke Leefomgeving.

Ton Gans is de 1e locoburgemeester.

Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ton de Gans (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Monumentenbeleid, Economische zaken, Toerisme en recreatie, Kunst en cultuur en het Groene Hartbeleid.

Ton de Gans is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Zoeterwoude.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ton de Gans (CDA) 451 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Ton de Gans, Raadslid, CDA, gemeente Zoeterwoude

Dhr. Pieter Goossen

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Progressief Zoeterwoude (2018-)
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 5 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Pieter Goossen (Progressief Zoeterwoude - PZ) 61 voorkeurstemmen.

Dhr. Roel Onderwater

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 5 maanden in dienst)