Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Zoeterwoude (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 5 (47 resultaten)

Dhr. Leo 't Hart

Functie: GemeentesecretarisIn dienst gegaan: januari 1994Uit dienst sinds: januari 1997 (3 jaar, 1 dagen in dienst geweest)
Aanverwant:2002 - 2008Dhr. Leo 't Hart, Gemeentesecretaris, gemeente Castricum1997 - 2002Dhr. Leo 't Hart, Gemeentesecretaris, gemeente Westland1991 - 1994Dhr. Leo 't Hart, Bestuursassistent / bestuurssecretariaat, gemeente Rotterdam1982 - 1985Dhr. Leo 't Hart, Juridisch medewerker, gemeente Leerdam

Mevr. Mirjam Ates-Snijdewind

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst gegaan: april 2002Uit dienst sinds: april 2014 (12 jaar, 22 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Economische Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Recreatie / Toerisme, Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Mirjam Ates - Snijdewind (CDA) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Monumentenbeleid, Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, Economische Zaken, Toerisme en Recreatie, Kunst en Cultuur en verantwoordelijk voor het Groene Hartbeleid van de gemeente Zoeterwoude.

Dhr. Arjan Bakx

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arjan Bakx (CDA) 109 voorkeurstemmen.

Mevr. Liesbeth Bloemen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: juni 2004 (13 jaar, 9 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Toezicht en (integrale) handhaving, P&O, Onderwijs, Communicatie / PR / (city-)marketing / RepresentatieToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Burgemeester Liesbeth Bloemen (CDA) heeft in haar portefeuille: Ambassadeur van Zoeterwoude, Algemene en Bestuurlijke Zaken, Openbare orde en veiligheid, Politie, Brandweer, Ghor, Communicatie en voorlichting, Personeel en organisatie, Automatisering, Juridische Zaken en archief, Jeugd, Volksgezondheid, Onderwijs, Afvalbeleid, Grondbeleid en gemeentelijke gebouwen, Jumelage/ werkgroep Osieczna en de Handhavingstaken.

Coalitieperiode 2010-2014
Burgemeester Liesbeth Bloemen (CDA) heeft in haar portefeuille: Ambassadeur van Zoeterwoude, Algemene en Bestuurlijke Zaken, Openbare orde en veiligheid, Politie, Brandweer, Ghor, Communicatie en Voorlichting, Personeel en Organisatie/facilitaire diensten, Automatisering, Juridische Zaken en Archief, Jeugd, Volksgezondheid, Onderwijs, Jumelage/ werkgroep Osieczna, handhavingstaken, Sociale Zaken, werkgelegenheid en vanuit de gemeente Zoeterwoude verantwoordelijk voor het Vluchtelingenbeleid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Liesbeth Bloemen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Zoeterwoude.

Burgemeester Liesbeth Bloemen was voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van Servicepunt71.
Aanverwant:1994 - 1994Mevr. Liesbeth Bloemen, Lid van de 2e kamer, CDA, Tweede Kamer1989 - 1996Mevr. Liesbeth Bloemen, Hoofdafdeling, gemeente Enschede1987 - 1989Mevr. Liesbeth Bloemen, Kabinetschef, Provincie Fryslân

Dhr. Ruud Bouter

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Progressief Zoeterwoude - PZ (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 6

Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ruud Bouter (Progressief Zoeterwoude) 69 voorkeurstemmen.

Dhr. Gerolf Bouwmeester

Functie: Griffier
Toelichting: Interim-griffier.Aanverwant:2012 - 2013Dhr. Gerolf Bouwmeester, Griffier, gemeente Druten2010 - 2014Dhr. Gerolf Bouwmeester, Raadslid, D66, gemeente Amsterdamheden Dhr. Gerolf Bouwmeester, Griffier, gemeente Leusdenheden Dhr. Gerolf Bouwmeester, Griffier, gemeente Teylingen

Dhr. Fernando Salinas Camara

Functie: RaadslidPolitiek: Progressief Zoeterwoude - PZ
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: januari 2018 (2 maanden in dienst)

Mevr. Astrid Coene-Beereboom

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Astrid Coene-Beereboom (CDA) 176 voorkeurstemmen.

Dhr. Ton de Gans

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst gegaan: maart 2010Uit dienst sinds: april 2014 (4 jaar, 1 maand in dienst geweest)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Ton de Gans is fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Zoeterwoude.
Aanverwant:2014 - heden Dhr. Ton de Gans, Wethouder, CDA, gemeente Zoeterwoude

Dhr. Ton de Gans

Functie: WethouderPolitiek: Politiek leider CDA
Lijsttrekker CDA (2014)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2014 (3 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Ruimtelijke ordening , Cultuur, Economische Zaken, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2014-2018
Wethouder Ton de Gans (CDA) heeft in zijn portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Monumentenbeleid, Economische zaken, Toerisme en recreatie, Kunst en cultuur en het Groene Hartbeleid.

Ton de Gans is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Zoeterwoude.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ton de Gans (CDA) 451 voorkeurstemmen.
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Ton de Gans, Raadslid, CDA, gemeente Zoeterwoude