Overheid in Zuid-Holland

Gemeente Zoeterwoude (Zuid-Holland)

Pagina 1 van 6 (56 resultaten)

Dhr. Leo 't Hart

Functie: GemeentesecretarisIn dienst gegaan: januari 1994Uit dienst sinds: januari 1997 (3 jaar, 1 dagen in dienst geweest)
Aanverwant:2002 - 2008Dhr. Leo 't Hart, Gemeentesecretaris, gemeente Castricum1997 - 2002Dhr. Leo 't Hart, Gemeentesecretaris, gemeente Westland1991 - 1994Dhr. Leo 't Hart, Bestuursassistent / bestuurssecretariaat, gemeente Rotterdam1982 - 1985Dhr. Leo 't Hart, Juridisch medewerker, gemeente Leerdam

Mevr. Mirjam Ates-Snijdewind

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst gegaan: april 2002Uit dienst sinds: april 2014 (12 jaar, 22 dagen in dienst geweest)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Economische Zaken, Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Recreatie / Toerisme, Wonen en VolkshuisvestingWerkzaamheden bij de Overheid:
Coalitieperiode 2010-2014
Wethouder Mirjam Ates - Snijdewind (CDA) heeft in haar portefeuille: Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Monumentenbeleid, Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing, Economische Zaken, Toerisme en Recreatie, Kunst en Cultuur en verantwoordelijk voor het Groene Hartbeleid van de gemeente Zoeterwoude.

Dhr. Arjan Bakx

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter CDA (2014-)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Arjan Bakx (CDA) 109 voorkeurstemmen.

Mevr. Liesbeth Bloemen

Functie: BurgemeesterPolitiek: CDAIn dienst sinds: juni 2004 (14 jaar, 11 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Bedrijfsvoering, Jongeren / Jeugdzorg, Brandweer / Politie, Burgerzaken, Toezicht en (integrale) handhaving, Milieu / Duurzaamheid / AfvalToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Liesbeth Bloemen (CDA) heeft in haar portefeuille: Ambassadeur van Zoeterwoude, Algemene en Bestuurlijke Zaken, Bestuur en Dienstverlening, Openbare Orde en Veiligheid, Jeugd, Afval, RDOG, GHOR, Onderwijs, Gemeentelijke gebouwen en accommodaties, Jumelage / werkgroep Osieczna, Handhaving en Bedrijfsvoering.

Coalitieperiode 2014-2018
Liesbeth Bloemen (CDA) heeft in haar portefeuille: Ambassadeur van Zoeterwoude, Algemene en Bestuurlijke Zaken, Openbare orde en veiligheid, Politie, Brandweer, Ghor, Communicatie en voorlichting, Personeel en organisatie, Automatisering, Juridische Zaken en archief, Jeugd, Volksgezondheid, Onderwijs, Afvalbeleid, Grondbeleid en gemeentelijke gebouwen, Jumelage/ werkgroep Osieczna en de Handhavingstaken.

Coalitieperiode 2010-2014
Liesbeth Bloemen (CDA) heeft in haar portefeuille: Ambassadeur van Zoeterwoude, Algemene en Bestuurlijke Zaken, Openbare orde en veiligheid, Politie, Brandweer, Ghor, Communicatie en Voorlichting, Personeel en Organisatie/facilitaire diensten, Automatisering, Juridische Zaken en Archief, Jeugd, Volksgezondheid, Onderwijs, Jumelage/ werkgroep Osieczna, handhavingstaken, Sociale Zaken, werkgelegenheid en vanuit de gemeente Zoeterwoude verantwoordelijk voor het Vluchtelingenbeleid.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Burgemeester Liesbeth Bloemen is zowel voorzitter van het college van burgemeester en wethouders (B&W) als voorzitter van de gemeenteraad van Zoeterwoude.

Burgemeester Liesbeth Bloemen was voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van Servicepunt71.
Aanverwant:1994 - 1994Mevr. Liesbeth Bloemen, Lid van de 2e kamer, CDA, Tweede Kamer1989 - 1996Mevr. Liesbeth Bloemen, Hoofdafdeling, gemeente Enschede1987 - 1989Mevr. Liesbeth Bloemen, Kabinetschef, Provincie Fryslân

Dhr. Ruud Bouter

Functie: WethouderPolitiek: Progressief Zoeterwoude
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 0 dag in dienst)
Portefeuille: Recreatie / Toerisme, Sport, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Cultuur, Verkeer en VervoerToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Ruud Bouter heeft in zijn portefeuille: Regio, Groene leefomgeving, Verkeer, Vervoer en Waterstaat, Cultuur, Sport en Recreatie, Welzijn, WMO en Ouderenbeleid, Duurzaamheid, milieu en energietransitie. Projecten: gebiedsvisie Voorzieningen Zoeterwoude-Rijndijk en de uitvoering sportmotie i.c.m. nieuwbouw/renovatie Klaverhal.

Ruud Bouter is de 2e locoburgemeester.

Dhr. Ruud Bouter

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter Progressief Zoeterwoude - PZ (2014-2018)
Coalitie, aantal zetels: 6
Uit dienst sinds: april 2018
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Ruud Bouter (Progressief Zoeterwoude) 69 voorkeurstemmen.

Dhr. Gerolf Bouwmeester

Functie: Griffier
Toelichting: Interim-griffier.Aanverwant:2012 - 2013Dhr. Gerolf Bouwmeester, Griffier, gemeente Druten2010 - 2014Dhr. Gerolf Bouwmeester, Raadslid, D66, gemeente Amsterdamheden Dhr. Gerolf Bouwmeester, Griffier, gemeente Leusdenheden Dhr. Gerolf Bouwmeester, Griffier, gemeente Teylingen

Dhr. Fernando Salinas Camara

Functie: RaadslidPolitiek: Progressief Zoeterwoude - PZ
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst gegaan: januari 2018Uit dienst sinds: maart 2018 (2 maanden in dienst geweest)

Mevr. Astrid Coene-Beereboom

Functie: RaadslidPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2014 (5 jaar, 1 maand in dienst)
Toelichting: Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 heeft Astrid Coene-Beereboom (CDA) 176 voorkeurstemmen.

Mevr. Eva Geert de Bruyker

Functie: RaadslidPolitiek: Progressief Zoeterwoude
Coalitie, aantal zetels: 6
In dienst sinds: april 2018 (1 jaar, 0 dag in dienst)