Gemeente Alblasserdam (Zuid-Holland)

Contact gemeente Alblasserdam

Cortgene 2, 2951 ED ALBLASSERDAM (Postbus 2, 2950 AA ALBLASSERDAM)

Tel: 14078
Email: bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl
Website: http://www.alblasserdam.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Alblasserdam, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Alblasserdam. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Alblasserdam die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Alblasserdam).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Alblasserdam? Neem dan een kijkje op TipAlblasserdam.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Alblasserdam. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Alblasserdam

Oppervlakte: 1.006 ha.
Aantal zetels: 19
Aantal inwoners (actueel): 20.306
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 20.306
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 20.368
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 20.087
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 20.136
Aantal burgers gemeente aug 2020: 20.221
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 20.060
Bewonersaantal mei 2018: 20.029
Aantal inwoners januari 2017: 20.008
Aantal inwoners maart 2016: 19.958
Aantal inwoners december 2015: 19.950
Aantal inwoners maart 2015: 19.857
Aantal inwoners mei 2014: 19.838
januari 2014: 19.822
november 2013: 19.800
augustus 2013: 19.769
mei 2013: 19.661
2012: 19.269
Aantal inwoners jan 2010: 19.014
Aantal inwoners jan 2009: 18.839
Bevolking jan 2008: 18.718
Inwonersaantal 2007: 18.666
Inwonersaantal 2006: 18.426
Inwonersaantal 2005: 18.356
Inwonersaantal 2004: 18.386
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zuid-Holland

Statistieken Zuid-Holland

Aantal inwoners: 3560205
Oppervlakte: 330700 ha.
E-mail: zuidholland@pzh.nl
Website: http://www.zuid-holland.nl/index

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Alblasserdam? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland