Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Zuid-Holland)

Contact gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Raadhuisplein 1, 2411 BD BODEGRAVEN (Postbus 401, 2410 AK BODEGRAVEN)

Tel: 0172-522522
Email: info@bodegraven-reeuwijk.nl
Website: http://www.bodegraven-reeuwijk.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Bodegraven-Reeuwijk die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Bodegraven-Reeuwijk).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Bodegraven-Reeuwijk? Neem dan een kijkje op TipBodegravenReeuwijk.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Bodegraven-Reeuwijk. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Bodegraven-Reeuwijk

Oppervlakte: 8.864 ha.
Aantal zetels: 25
Aantal inwoners (actueel): 36.563
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 36.563
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 36.329
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 35.752
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 35.278
Aantal burgers gemeente aug 2020: 35.157
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 34.470
Bewonersaantal mei 2018: 34.076
Aantal inwoners januari 2017: 33.733
Aantal inwoners maart 2016: 33.472
Aantal inwoners december 2015: 33.451
Aantal inwoners maart 2015: 33.272
Aantal inwoners mei 2014: 33.036
januari 2014: 32.968
november 2013: 32.857
augustus 2013: 32.801
mei 2013: 32.843
2012 (herindeling): 32.772
Aantal inwoners jan 2010: 19.447
Aantal inwoners jan 2009: 19.470
Bevolking jan 2008: 19.423
Inwonersaantal 2007: 19.366
Inwonersaantal 2006: 19.361
Inwonersaantal 2005: 19.415
Inwonersaantal 2004: 19.478
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zuid-Holland

Statistieken Zuid-Holland

Aantal inwoners: 3560205
Oppervlakte: 330700 ha.
E-mail: zuidholland@pzh.nl
Website: http://www.zuid-holland.nl/index

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Bodegraven-Reeuwijk? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland