Gemeente Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland)

Contact gemeente Capelle aan den IJssel

Rivierweg 111, 2903 AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL (Postbus 70, 2900 AB CAPELLE AAN DEN IJSSEL)

Tel: 14010 / 010-2848484
Email: info@capelleaandenijssel.nl
Website: http://www.capelleaandenijssel.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Capelle aan den IJssel, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Capelle aan den IJssel. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Capelle aan den IJssel die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Capelle aan den IJssel).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Capelle aan den IJssel? Neem dan een kijkje op TipCapelleaandenIJssel.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Capelle aan den IJssel. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Capelle aan den IJssel

Oppervlakte: 1.540 ha.
Aantal zetels: 33
Aantal inwoners (actueel): 67.948
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 67.948
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 67.531
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 67.188
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 67.319
Aantal burgers gemeente aug 2020: 67.142
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 66.822
Bewonersaantal mei 2018: 66.992
Aantal inwoners januari 2017: 66.421
Aantal inwoners maart 2016: 66.534
Aantal inwoners december 2015: 66.514
Aantal inwoners maart 2015: 66.389
Aantal inwoners mei 2014: 66.261
januari 2014: 66.177
november 2013: 66.246
augustus 2013: 66.238
mei 2013: 66.166
2012: 66.159
Aantal inwoners jan 2010: 65.345
Aantal inwoners jan 2009: 65.273
Bevolking jan 2008: 65.022
Inwonersaantal 2007: 65.374
Inwonersaantal 2006: 65.602
Inwonersaantal 2005: 65.480
Inwonersaantal 2004: 65.354
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zuid-Holland

Statistieken Zuid-Holland

Aantal inwoners: 3560205
Oppervlakte: 330700 ha.
E-mail: zuidholland@pzh.nl
Website: http://www.zuid-holland.nl/index

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Capelle aan den IJssel? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland