Gemeente Delft (Zuid-Holland)

Contact gemeente Delft

Stationsplein 1, 2611 BV DELFT (Postbus 78, 2600 ME DELFT)

Tel: 14015
Email: gemeente@delft.nl
Website: http://www.delft.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Delft, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Delft. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Delft die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Delft).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Delft? Neem dan een kijkje op TipDelft.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Delft. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Delft

Oppervlakte: 2.406 ha.
Aantal zetels: 39
Aantal inwoners (actueel): 109.573
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 109.573
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 106.083
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 104.572
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 103.581
Aantal burgers gemeente aug 2020: 103.037
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 103.217
Bewonersaantal mei 2018: 102.230
Aantal inwoners januari 2017: 101.381
Aantal inwoners maart 2016: 101.053
Aantal inwoners december 2015: 101.075
Aantal inwoners maart 2015: 101.022
Aantal inwoners mei 2014: 99.737
januari 2014: 99.973
november 2013: 100.051
augustus 2013: 98.830
mei 2013: 98.727
2012: 97.645
Aantal inwoners jan 2010: 96.760
Aantal inwoners jan 2009: 96.517
Bevolking jan 2008: 96.168
Inwonersaantal 2007: 95.379
Inwonersaantal 2006: 95.090
Inwonersaantal 2005: 95.031
Inwonersaantal 2004: 95.817
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zuid-Holland

Statistieken Zuid-Holland

Aantal inwoners: 3560205
Oppervlakte: 330700 ha.
E-mail: zuidholland@pzh.nl
Website: http://www.zuid-holland.nl/index

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Delft? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland