Gemeente Katwijk (Zuid-Holland)

Contact gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3, 2224 EW KATWIJK ZH (Postbus 589, 2220 AN KATWIJK ZH)

Tel: 071-4065000
Email: info@katwijk.nl
Website: http://www.katwijk.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Katwijk, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Katwijk. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Katwijk die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Katwijk).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Katwijk? Neem dan een kijkje op TipKatwijk.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Katwijk. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Katwijk

Oppervlakte: 3.115 ha.
Aantal zetels: 33
Aantal inwoners (actueel): 66.960
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 66.960
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 66.605
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 66.032
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 65.995
Aantal burgers gemeente aug 2020: 65.929
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 65.312
Bewonersaantal mei 2018: 65.023
Aantal inwoners januari 2017: 64.532
Aantal inwoners maart 2016: 64.232
Aantal inwoners december 2015: 64.196
Aantal inwoners maart 2015: 63.978
Aantal inwoners mei 2014: 63.007
januari 2014: 62.825
november 2013: 62.787
augustus 2013: 62.834
2012: 62.034
Aantal inwoners jan 2010: 61.828
Aantal inwoners jan 2009: 61.337
Bevolking jan 2008: 61.180
Inwonersaantal 2007: 61.111
Inwonersaantal 2006 (herindeling): 60.932
Inwonersaantal 2005: 42.024
Inwonersaantal 2004: 41.822
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zuid-Holland

Statistieken Zuid-Holland

Aantal inwoners: 3560205
Oppervlakte: 330700 ha.
E-mail: zuidholland@pzh.nl
Website: http://www.zuid-holland.nl/index

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Katwijk? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland