Gemeente Lansingerland (Zuid-Holland)

Contact gemeente Lansingerland

Tobias Asserlaan 1, 2662 SB BERGSCHENHOEK (Postbus 1, 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS)

Tel: 14010
Email: info@lansingerland.nl
Website: https://www.tiplansingerland.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Lansingerland, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Lansingerland. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Lansingerland die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Lansingerland).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Lansingerland? Neem dan een kijkje op TipLansingerland.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Lansingerland. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Lansingerland

Oppervlakte: 5.637 ha.
Aantal zetels: 33
Aantal inwoners (actueel): 65.600
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 65.600
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 64.741
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 64.110
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 63.363
Aantal burgers gemeente aug 2020: 62.882
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 61.617
Bewonersaantal mei 2018: 61.257
Aantal inwoners januari 2017: 60.105
Aantal inwoners maart 2016: 59.213
Aantal inwoners december 2015: 59.037
Aantal inwoners maart 2015: 58.156
Aantal inwoners mei 2014: 57.545
januari 2014: 57.188
november 2013: 57.006
augustus 2013: 56.778
mei 2013: 56.707
2012: 54.306
Aantal inwoners jan 2010: 52.565
Aantal inwoners jan 2009: 51.019
Bevolking jan 2008: 49.411
Inwonersaantal 2007: 47.927
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zuid-Holland

Statistieken Zuid-Holland

Aantal inwoners: 3560205
Oppervlakte: 330700 ha.
E-mail: zuidholland@pzh.nl
Website: http://www.zuid-holland.nl/index

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Lansingerland? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland