Gemeente Nieuwkoop (Zuid-Holland)

Contact gemeente Nieuwkoop

BezoekadresTeylersplein 1, 2441 LE NIEUWVEEN (Postbus 1, 2460 AA TER AAR)

Tel: 140172
Email: info@nieuwkoop.nl
Website: http://www.nieuwkoop.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Nieuwkoop, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Nieuwkoop. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Nieuwkoop die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Nieuwkoop).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Nieuwkoop? Neem dan een kijkje op TipNieuwkoop.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Nieuwkoop. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Nieuwkoop

Oppervlakte: 9.116 ha.
Aantal zetels: 21
Aantal inwoners (actueel): 29.499
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 29.499
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 29.460
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 29.304
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 29.151
Aantal burgers gemeente aug 2020: 29.021
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 28.637
Bewonersaantal mei 2018: 28.432
Aantal inwoners januari 2017: 27.914
Aantal inwoners maart 2016: 27.523
Aantal inwoners december 2015: 27.437
Aantal inwoners maart 2015: 27.241
januari 2015: 27.110
Aantal inwoners mei 2014: 27.122
januari 2014: 27.114
november 2013: 27.095
augustus 2013: 27.060
mei 2013: 27.070
2012: 26.960
Bevolking jan 2008: 26.777
Inwonersaantal 2007: 26.987
Inwonersaantal 2006: 11.122
Inwonersaantal 2005: 11.122
Inwonersaantal 2004: 11.092
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zuid-Holland

Statistieken Zuid-Holland

Aantal inwoners: 3560205
Oppervlakte: 330700 ha.
E-mail: zuidholland@pzh.nl
Website: http://www.zuid-holland.nl/index

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Nieuwkoop? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland