Gemeente Papendrecht (Zuid-Holland)

Contact gemeente Papendrecht

Markt 22, 3351 PB PAPENDRECHT (Postbus 11, 3350 AA PAPENDRECHT)

Tel: 14078
Email: info@papendrecht.nl
Website: http://www.papendrecht.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Papendrecht, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Papendrecht. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Papendrecht die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Papendrecht).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Papendrecht? Neem dan een kijkje op TipPapendrecht.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Papendrecht. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Papendrecht

Oppervlakte: 1.079 ha.
Aantal zetels: 23
Aantal inwoners (actueel): 32.174
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 32.174
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 32.271
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 32.208
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 32.171
Aantal burgers gemeente aug 2020: 32.095
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 32.293
Bewonersaantal mei 2018: 32.306
Aantal inwoners januari 2017: 32.292
Aantal inwoners maart 2016: 32.276
Aantal inwoners december 2015: 32.268
Aantal inwoners maart 2015: 32.141
Aantal inwoners mei 2014: 32.177
januari 2014: 32.140
november 2013: 32.106
augustus 2013: 21.113
mei 2013: 32.130
2012: 31.895
Aantal inwoners jan 2010: 31.853
Aantal inwoners jan 2009: 31.730
Bevolking jan 2008: 31.573
Inwonersaantal 2007: 31.403
Inwonersaantal 2006: 31.553
Inwonersaantal 2005: 31.224
Inwonersaantal 2004: 30.914
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zuid-Holland

Statistieken Zuid-Holland

Aantal inwoners: 3560205
Oppervlakte: 330700 ha.
E-mail: zuidholland@pzh.nl
Website: http://www.zuid-holland.nl/index

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Papendrecht? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland