Gemeente Pijnacker-Nootdorp (Zuid-Holland)

Contact gemeente Pijnacker-Nootdorp

Oranjeplein 1, 2641 EZ PIJNACKER (Postbus 1, 2640 AA PIJNACKER)

Tel: 14015
Email: info@pijnacker-nootdorp.nl
Website: https://www.tippijnackernootdorp.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Pijnacker-Nootdorp, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Pijnacker-Nootdorp. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Pijnacker-Nootdorp die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Pijnacker-Nootdorp).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Pijnacker-Nootdorp? Neem dan een kijkje op TipPijnackerNootdorp.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Pijnacker-Nootdorp. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Pijnacker-Nootdorp

Oppervlakte: 3.862 ha.
Aantal zetels: 31
Aantal inwoners (actueel): 57.948
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 57.948
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 57.683
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 56.572
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 55.674
Aantal burgers gemeente aug 2020: 55.360
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 54.321
Bewonersaantal mei 2018: 53.830
Aantal inwoners januari 2017: 52.656
Aantal inwoners maart 2016: 52.026
Aantal inwoners december 2015: 51.880
Aantal inwoners maart 2015: 51.401
Aantal inwoners mei 2014: 51.148
januari 2014: 51.068
november 2013: 51.079
augustus 2013: 50.931
mei 2013: 50.677
2012: 49.593
Aantal inwoners jan 2010: 48.013
Aantal inwoners jan 2009: 45.900
Bevolking jan 2008: 43.762
Inwonersaantal 2007: 42.769
Inwonersaantal 2006: 41.695
Inwonersaantal 2005: 39.882
Inwonersaantal 2004: 37.696
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zuid-Holland

Statistieken Zuid-Holland

Aantal inwoners: 3560205
Oppervlakte: 330700 ha.
E-mail: zuidholland@pzh.nl
Website: http://www.zuid-holland.nl/index

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Pijnacker-Nootdorp? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland