Gemeente Ridderkerk (Zuid-Holland)

Contact gemeente Ridderkerk

Koningsplein 1, 2981 EA RIDDERKERK (Postbus 271, 2980 AG RIDDERKERK)

Tel: 0180-451234
Email: info@ridderkerk.nl
Website: http://www.ridderkerk.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Ridderkerk, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Ridderkerk. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Ridderkerk die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Ridderkerk).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Ridderkerk? Neem dan een kijkje op TipRidderkerk.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Ridderkerk. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Ridderkerk

Oppervlakte: 2.526 ha.
Aantal zetels: 29
Aantal inwoners (actueel): 47.485
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 47.485
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 47.099
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 46.671
Aantal burgers gemeente aug 2020: 46.576
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 46.255
Bewonersaantal mei 2018: 46.071
Aantal inwoners januari 2017: 45.408
Aantal inwoners maart 2016: 45.135
Aantal inwoners december 2015: 45.100
Aantal inwoners maart 2015: 45.048
Aantal inwoners mei 2014: 45.204
januari 2014: 45.207
november 2013: 45.246
augustus 2013: 45.299
mei 2013: 45.224
2012: 44.937
Aantal inwoners jan 2010: 44.746
Aantal inwoners jan 2009: 44.646
Bevolking jan 2008: 44.689
Inwonersaantal 2007: 44.679
Inwonersaantal 2006: 44.757
Inwonersaantal 2005: 45.106
Inwonersaantal 2004: 45.528
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zuid-Holland

Statistieken Zuid-Holland

Aantal inwoners: 3560205
Oppervlakte: 330700 ha.
E-mail: zuidholland@pzh.nl
Website: http://www.zuid-holland.nl/index

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Ridderkerk? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland