Gemeente Zoetermeer (Zuid-Holland)

Contact gemeente Zoetermeer

Stadhuisplein 1, 2711 EC ZOETERMEER (Postbus 15, 2700 AA ZOETERMEER)

Tel: 14079
Email: Antwoord@zoetermeer.nl
Website: https://www.tipzoetermeer.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Zoetermeer, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Zoetermeer. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Zoetermeer die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Zoetermeer).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Zoetermeer? Neem dan een kijkje op TipZoetermeer.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Zoetermeer. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Zoetermeer

Oppervlakte: 3.705 ha.
Aantal zetels: 39
Aantal inwoners (actueel): 128.424
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 128.424
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 127.052
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 125.767
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 125.267
Aantal burgers gemeente aug 2020: 125.247
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 124.947
Bewonersaantal mei 2018: 124.696
Aantal inwoners januari 2017: 124.763
Aantal inwoners maart 2016: 124.399
Aantal inwoners december 2015: 124.151
Aantal inwoners mei 2014: 123.784
januari 2014: 123.614
november 2013: 123.576
augustus 2013: 123.505
mei 2013: 123.328
2012: 121.964
Aantal inwoners jan 2010: 121.532
Aantal inwoners jan 2009: 120.881
Bevolking jan 2008: 119.504
Inwonersaantal 2007: 118.024
Inwonersaantal 2006: 116.979
Inwonersaantal 2005: 115.792
Inwonersaantal 2004: 114.216
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zuid-Holland

Statistieken Zuid-Holland

Aantal inwoners: 3560205
Oppervlakte: 330700 ha.
E-mail: zuidholland@pzh.nl
Website: http://www.zuid-holland.nl/index

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Zoetermeer? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland