Gemeente Zoeterwoude (Zuid-Holland)

Contact gemeente Zoeterwoude

Noordbuurtseweg 27, 2381 ET ZOETERWOUDE (Postbus 34, 2380 AA ZOETERWOUDE)

Tel: 071-5806300
Email: gemeente@zoeterwoude.nl
Website: http://www.zoeterwoude.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Zoeterwoude, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Zoeterwoude. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Zoeterwoude die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Zoeterwoude).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Zoeterwoude? Neem dan een kijkje op TipZoeterwoude.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Zoeterwoude. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Zoeterwoude

Oppervlakte: 2.196 ha.
Aantal zetels: 13
Aantal inwoners (actueel): 9.731
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 9.731
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 9.447
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 9.302
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 8.843
Aantal burgers gemeente aug 2020: 8.759
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 8.451
Bewonersaantal mei 2018: 8.381
Aantal inwoners januari 2017: 8.367
Aantal inwoners maart 2016: 8.178
Aantal inwoners december 2015: 8.122
Aantal inwoners maart 2015: 8.113
Aantal inwoners mei 2014: 8.088
januari 2014: 8.089
november 2013: 8.075
augustus 2013: 8.069
mei 2013: 8.063
2012: 8.118
Aantal inwoners jan 2010: 8.118
Aantal inwoners jan 2009: 8.193
Bevolking jan 2008: 8.303
Inwonersaantal 2007: 8.400
Inwonersaantal 2006: 8.501
Inwonersaantal 2005: 8.509
Inwonersaantal 2004: 8.526
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Zuid-Holland

Statistieken Zuid-Holland

Aantal inwoners: 3560205
Oppervlakte: 330700 ha.
E-mail: zuidholland@pzh.nl
Website: http://www.zuid-holland.nl/index

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Zoeterwoude? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland